W dniach 15–17 września 2018 r. kolejny raz odbyła się w Warszawie w Domu Spotkań z Historią Konferencja „Pamięć Pokoleń 2018”, zorganizowana przez Fundację Kresy-Syberia we współpracy z Oddziałem Warszawskim Związku Sybiraków oraz Domem Spotkań z Historią.

Fundacja Kresy-Syberia stworzyła na swojej stronie w Internecie Wirtualne Muzeum poświęcone historii Kresów oraz problematyce zesłań w okresie II wojny światowej. Prezesem fundacji jest niezmordowany Stefan Wiśniowski, wnuk Sybiraka mieszkający na co dzień w Australii, który mimo wielu przeciwności nie poddaje się i swoim entuzjazmem zaraża wielu ludzi. Celem fundacji jest głoszenie wiedzy o Kresach i losach ich mieszkańców, jak również skupianie Polonii na całym świecie.

Udział w konferencji „Pamięć Pokoleń” biorą potomkowie Sybiraków, którzy po II wojnie światowej nie mogli wrócić do Polski. Będąc na obczyźnie, opowiadali o swej tułaczce potomkom, budząc ich zainteresowanie tą tematyką i krajem ich pochodzenia. Zainteresowania te wielokroć rodzą prace naukowe poświęcone tym tematom, jak rozprawy doktorskie czy dokumentacje filmowe. Corocznie od pięciu lat przyjeżdżają do Polski młodzi ludzie, którzy zainteresowali się przeżyciami swoich rodziców, dziadków czy krewnych w okresie II wojny światowej. Dodatkowym w tym roku motywem jest rocznica stulecia odzyskania niepodległości, 90. rocznica utworzenia Związku Sybiraków oraz 75. rocznica apogeum rzezi wołyńskiej.

Dwudniowa konferencja była transmitowana przez łącza internetowe na cały świat, by mogła być również obserwowana przez te osoby, które nie miały możliwości tu przyjechać. Otwarcia konferencji dokonał prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski wspólnie z Mieczysławem Pogodzińskim, wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków oraz Tomaszem Kubą Kozłowskim, który występował w imieniu dyrektora Domu Spotkań z Historią Piotra Jakubowskiego. W ciągu dwóch dni konferencji mieliśmy możliwość zapoznania się z wieloma interesującymi prelekcjami prezentującymi dokonania młodych ludzi oraz wziąć udział w ciekawych dyskusjach. W trakcie konferencji Mieczysław Pogodziński wręczył na ręce prezesa Stefana Wiśniowskiego pamiątkowy medal 90-lecia utworzenia Związku Sybiraków dla Fundacji Kresy-Syberia. Dokonano również podpisania umowy o współpracy między Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku a Fundacją Kresy-Syberia. Wielu uczestników konferencji brało również udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Trzeba zaznaczyć, że uczestnicy konferencji przyjechali z Kanady, Argentyny, Australii czy RPA na koszt własny.

W niedzielę 16 września uczestnicy konferencji byli uczestnikami mszy radiowej w intencji Sybiraków w bazylice Świętego Krzyża.

W poniedziałek 17 września, w Dniu Sybiraka byli uczestnikami uroczystości w Muzeum Katyńskim (w tym polowej mszy świętej) na Cytadeli Warszawskiej, ul. Jana Jeziorańskiego 4. Po mszy świętej odbył się Marsz Pamięci Pokoleń z Muzeum Katyńskiego do pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie odbyły się o godz. 17.00 uroczystości związane z 79. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę.

Wiceprezes Zarządu Głównego ZS Mieczysław Pogodziński wręczył prezesowi Fundacji Kresy-Syberia Stefanowi Wiśniowskiemu medal 90-lecia Związku Sybiraków

Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński i prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski podpisali umowę o współpracy

Uczestnicy Marszu Pamięci Pokoleń w Muzeum Katyńskim

Autor: Leon Zujko

Click to listen highlighted text!