„Sybir – niezawinione wyroki losu”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 8th, 2019

Pod tym hasłem 8 marca 2019 r. odbyła się w Netcie w województwie podlaskim niecodzienna uroczystość. Było to uczczenie rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir, jak również 25-lecie nadania Szkole Podstawowej w Netcie imienia Sybiraków.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w budynku szkoły, a następnie nastąpiło bardzo serdeczne przywitanie zaproszonych gości przez dyrektor placówki Henrykę Mołodziejko.

Odśpiewanie Hymnu Sybiraków rozpoczęło część artystyczną w wykonaniu młodzieży. Program w perfekcyjnym wykonaniu, doborze patriotycznym i artystycznym zachwycił obecnych i wywołał gromkie brawa.

Następnym punktem programu było przedstawienie osiągnięć szkoły w minionym dwudziestopięcioleciu, ilustracja tych wydarzeń w formie slajdów wzbudziła żywe zainteresowanie i komentarze.

Trzy nauczycielki zostały uhonorowane Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Dekoracji dokonał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź w asyście sekretarz Jolanty Hryniewickiej. Następnie do prężnie działającego Koła Wnuków Sybiraków zostało przyjętych dwóch uczniów – legitymacje wręczył prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz.

Obecność władz lokalnych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Muzeum Pamięci Sybiru, Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru oraz Sybiraków podniosła rangę uroczystości – ich wypowiedzi i rzetelna ocena osiągnięć szkoły spotkały się z aplauzem.

Podziękowania, wręczenie kwiatów i drobnych upominków stworzyły bardzo serdeczny nastrój, który podkreślił jeszcze odśpiewany na zakończenie hymn szkoły.

Następnie przeszliśmy pod obelisk znajdujący się przed budynkiem szkoły, gdzie po krótkiej modlitwie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Podobna uroczystość złożenia kwiatów miała miejsce przy pomniku upamiętniającym pierwszą, drugą i czwartą deportację mieszkańców miejscowości Netta Folwark.

Pełni zadumy i smutnych wspomnień wracaliśmy do domów z postanowieniem, aby ocalić od zapomnienia nasze sybirackie losy.

Dekoracja uroczystości w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie poświęconej 79. rocznicy lutowej deportacji 1940 r. mieszkańców wsi Netta koło Augustowa

Występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie

Dekoracja uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków mianem, legitymacją i odznaką Wspólnoty Wnuków Sybiraków. Dekoracji dokonują sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka wraz z prezesem Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzym Sienkiewiczem

Autor: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Niezapomniane uroczystości w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku zawsze obchodzi rocznice deportacji Polaków na Sybir. W tym roku również 27...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik