W dniu 14 lutego 2019 r. w Głogowie miało miejsce spotkanie z okazji rocznicy pierwszej wywózki na Sybir. Jak co roku, jest to szczególny dzień dla Sybiraków z terenu Głogowa i okolic (Oddział Związku Sybiraków w Legnicy). Jest to czas, kiedy mogą się wspólnie spotkać, wspomnieć i uczcić tych, którym nie dane było powrócić z „nieludzkiej ziemi” do ojczyzny, jak i opowiedzieć własną historię lub historię swojej rodziny.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz: starosta głogowski Jarosław Dudkowiak, wiceprezydent miasta Głogowa Wojciech Borecki, wicestarosta powiatu głogowskiego Jeremi Hołownia, Halina Fendorf – prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Kotli oraz władze Koła Związku Sybiraków w Gaworzycach. Całość prowadził prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Głogowie Stanisław Dwojny, a spotkanie uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Spotkanie głogowskich Sybiraków dla uczczenia rocznicy pierwszej wywózki na Sybir

Poczet sztandarowy Koła ZS w Głogowie

Przemawia prezes Zarządu Koła Stanisław Dwojny

Przedstawiciele miejscowych władz (od lewej): wicestarosta głogowski Jeremi Hołownia, wiceprezydent Głogowa Wojciech Borecki, starosta głogowski Jarosław Dudkowiak

Występ uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości

Autor: Aneta Skrzypczak

Click to listen highlighted text!