Uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę wywózki Polaków na Syberię w Kotli

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 20th, 2019

Tradycją Szkoły Podstawowej w Kotli stało się organizowanie uroczystego apelu upamiętniającego wydarzenia z 10 lutego 1940 r., kiedy to władze sowieckie przeprowadziły pierwszą masową akcję deportacyjną z zagarniętych terenów wschodnich II Rzeczypospolitej. Przymusowe przesiedlenia – na teren północnego Kazachstanu oraz Syberii – objęły głównie ludność polską, a przede wszystkim właścicieli ziemskich, urzędników państwowych, nauczycieli, kolejarzy, leśników wraz z rodzinami.

Uroczystość dnia 20 lutego 2019 r. rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Kotli, przewodniczył jej i okolicznościową homilię wygłosił proboszcz ks. Andrzej Skoczylas. W asyście pocztów sztandarowych Koła Związku Sybiraków w Głogowie, Gimnazjum Gminnego w Kotli, Szkoły Podstawowej w Kotli i Chorągwi Hufca ZHP w Głogowie złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamiątkową przy kościele, a następnie odbył się apel pamięci w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli.

Na uroczystość przybyli Sybiracy, ich rodziny i zaproszeni goście, wśród których byli: członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Wanda Puchała, członek Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Antoni Dziemirowicz, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Głogowie Stanisław Dwojny z asystą pocztu sztandarowego, wójt gminy Kotla Łukasz Horbatowski, komendant Hufca ZHP w Głogowie Krzysztof Stachów, sekretarz gminy, radni i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, by wspólnie z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli i nauczycielami uczcić pamięć minionych wydarzeń. W czasie uroczystości młodzież i dzieci zaprezentowały program artystyczny, na który składały się wspomnienia byłych zesłańców, utwory poetyckie i piosenki. Utwory te wywarły ogromne wrażenie, nie tylko na gościach, ale i młodych wykonawcach, skłoniły do wspomnień i refleksji, były żywą lekcją historii.

Podczas uroczystości wójt gminy Kotla Łukasz Horbatowski został odznaczony Odznaką Honorową Sybiraka za kontynuację wsparcia finansowego gminy Kotla w corocznej organizacji rocznicowych uroczystości. Odznakę wręczyła Wanda Puchała, członek Zarządu Głównego ZS. Wójt złożył podziękowania dla Koła Związku Sybiraków w Kotli. Podziękował dzieciom, młodzieży, nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia.

Następnie prezes Zarządu Koła ZS w Kotli Halina Fendorf i skarbnik Stanisław Sapużak podziękowali, wręczając kwiaty Halinie Ignacik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotli i Dorocie Danielewicz, dyrektor Gimnazjum Gminnego w Kotli, za podejmowany od 2005 r. coroczny trud związany z organizacją uroczystości sybirackich. Z okazji tej 15. rocznicy Koło Związku Sybiraków w Kotli wyróżniło nagrodami książkowymi dwie polonistki z tych szkół Danutę Nowalińską i Alinę Szermer za niewątpliwie największy wkład, jakim było przygotowywanie programów artystycznych. W miłej atmosferze zakończono uroczystość wspólnym, zbiorowym zdjęciem i poczęstunkiem w świetlicy szkolnej.

Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Kotli

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

Wręczenie wójtowi Łukaszowi Horbatowskiemu Odznaki Honorowej Sybiraka

Program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli

Zaproszeni goście (od lewej): dyrektor Halina Ignacik, wójt Łukasz Horbatowski, prezes Zarządu Koła ZS w Kotli Halina Fendorf, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Wanda Puchała, proboszcz ks. Andrzej Skoczylas

Podziękowania dla nauczycieli

Prezes Halina Fendorf i skarbnik Stanisław Sapużak złożyli podziękowania dyrektor Halinie Ignacik

Podziękowania otrzymały nauczycielki Danuta Nowalińska (z lewej) i Alina Szermer

Wspólne zdjęcie pamiątkowe

Autor: Halina Fendorf, prezes Zarządu Koła ZS w Kotli

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Juliusz Maria Krawacki

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2019 r. zmarł śp. Juliusz Maria Krawacki Urodzony 24 czerwca 1934 r....

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik