Jak co roku w łomżyńskim Oddziale Związku Sybiraków i podległych mu Kołach odbyły się spotkania opłatkowe Sybiraków z zaproszonymi gośćmi.

W dniu 11 stycznia 2019 r. spotkanie opłatkowe zaszczycili: księża, władze miejskie, prezesi pokrewnych organizacji samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i Sybiracy z rodzinami. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 przedstawiła jasełka.

Spotkania opłatkowe są doskonałą okazją, aby uhonorować osoby zasłużone dla Związku Sybiraków. Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków został uhonorowany Sybirak Henryk Wagner. Cztery osoby otrzymały Odznakę Honorową Sybiraka. Natomiast prezesowi Banku Spółdzielczego wręczono podziękowanie.

Proboszcz ks. Jerzy Abramowicz, kapelan Sybiraków i kapucyn o. Jan Bońkowski poświęcili opłatki. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Stoły uginały się od wigilijnych potraw, a wszystko to zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu prezesa Zarządu Koła ZS w Łomży Jerzego Szymanowskiego. Jak co roku pozyskał sponsorów, załatwił salę, catering.

Członkowie Zarządu Oddziału w Łomży wzięli także udział w spotkaniu opłatkowym w Kolnie, Olszynach, Nowogrodzie i w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży.

Bardzo uroczyście był obchodzony dzień 10 lutego, w rocznicę pierwszej wywózki na Syberię. W Podgórzu otwarto Aleję Sybiraków, w której na ponaddwumetrowych słupach zostały wypisane imiona i nazwiska mieszkańców gminy Łomża wywiezionych na Syberię (748 osób). Słupy zostały usytuowane obok pomnika Sybiraka, który znajduje się na niewielkiej wyniosłości terenu przy bibliotece, gromadzi mieszkańców przy okazji różnych wydarzeń patriotycznych, jest symbolem ich pamięci o trudnej historii, wspomnieniem tych, którzy zostali wywiezieni w nieludzki sposób na „nieludzką ziemię”.

Odbyła się też promocja książki „Nieprzemilczana historia” pod redakcją Wiesławy Kłosińskiej o zesłańcach Sybiru z gminy Łomża. Publikacja składa się z czterech rozdziałów: „Opowieści deportowanych – z rozmów, notatek i publikacji”, „Nasi rodzice, nasi dziadkowie”, „W Podgórzu czasu wojny” i „Sybiracy po latach”. Sekretarz Zarządu Oddziału Nina Żyłko jest autorką podrozdziału „Łomżyński Oddział Związku Sybiraków”, w pierwotnym założeniu osobnej pracy poświęconej historii i działalności łomżyńskiego Oddziału, która ostatecznie weszła w skład książki. Opisała w nim, jak powstał Oddział Związku Sybiraków w Łomży, kto był założycielem, przedstawiła dorobek autorski, najważniejsze wydarzenia w Oddziale i podległych mu Kołach, znaki pamięci znajdujące się na terenie działania Oddziału, współpracę ze szkołami, z władzami miasta, duchowieństwem i organizacjami pokrewnymi. Na zakończenie Nina Żyłko napisała: ,,Zebranie w tym tekście i opisanie przeze mnie, sybiraczkę urodzoną na Syberii, najważniejszych wydarzeń z działalności Oddziału ZS w Łomży niech będzie także znakiem pamięci o tych, co przeżyli Golgotę Wschodu, powrócili i poświęcili się pracy społecznej”.

Prezes Zarządu Oddziału Danuta Pieńkowska-Wolfart, w asyście posła na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego, uhonorowała Wiesławę Kłosińską Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Natomiast sekretarz Nina Żyłko wręczyła dwujęzyczny album „Nauczyciele na tułaczych szlakach”. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

Trzeba też nadmienić, że po uroczystości w Podgórzu, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży o godz. 15 została odprawiona msza święta w związku z rocznicą wywózki dnia 10 lutego 1940 r. Udział wzięli w niej Sybiracy z rodzinami, poczty sztandarowe, nauczyciele, młodzież szkolna, władze lokalne, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pokrewnych oraz licznie przybyli mieszkańcy Łomży. Po mszy świętej poszczególne delegacje złożyły przy pomniku kwiaty i zapaliły znicze.

Rocznicę wywózki na Syberię w dniu 10 lutego uroczyście obchodzili również Sybiracy z Koła w Kolnie. Udział wzięli: władze Kolna, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe, młodzież, Sybiracy z rodzinami i licznie przybyli mieszkańcy Kolna. Po mszy świętej Sybiracy i delegacje u stóp pomnika złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Spotkanie wigilijne. Od prawej: wiceprezes Jerzy Szymanowski, prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart i sekretarz Nina Żyłko

Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży

Otwarcie Alei Sybiraków w Podgórzu w dniu 10 lutego. Prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart przecina wstęgę. Za nią stoją wójt gminy Łomża Piotr Kłys i dyrektor biblioteki w Podgórzu Wiesława Kłosińska

Prezentacja książki „Nieprzemilczana historia”. Przemawia sekretarz Zarządu Oddziału Nina Żyłko

Sybiracy z Koła ZS w Kolnie składają kwiaty przy pomniku poświęconym Sybirakom wywiezionym z ziemi kolneńskiej

Autor: Nina Żyłko, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Łomży

Click to listen highlighted text!