W dniu 15 lutego 2019 r. przy pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty, znajdującym się obok kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Piaskowej Górze w Wałbrzychu, odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę wywózek naszych rodaków na odległe tereny Syberii.

Uroczystości rozpoczęły się minutą ciszy upamiętniającą Sybiraków, którzy swoje życie zakończyli na „nieludzkiej ziemi”, oraz zmarłego premiera rządu RP mec. Jana Olszewskiego.

Po krótkiej modlitwie i przemówieniach zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze na pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty. W imieniu władz miasta kwiaty złożył prezydent Roman Szełemej, kwiaty złożyli również: byli prezydenci Wałbrzycha Henryk Gołębiewski i Zygmunt Nowaczyk, posłanki na Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Sybiracy na czele z prezesem Zarządu Oddziału Adamem Mitelsztetem i prezes Zarządu Koła Joanną Baniukiewicz oraz młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z wychowawcą.

Następnie zebrani udali się do pobliskiego kościoła na mszę świętą, którą odprawił Sybirak ks. prałat Stanisław Pająk. W pięknej homilii wygłoszonej przez ks. Stanisława usłyszeliśmy o wielkiej roli naszych ojców i matek w przekazywaniu prawdziwej historii naszej ojczyzny i współistnieniu w zgodzie na zesłaniu ludzi o różnych narodowościach i różnej religii oraz o ciężkim losie księży greckokatolickich, którzy nie chcieli wyrzec się swojej wiary. Z około 3 tys. księży zesłanych do łagrów wróciło około 10%.

Po mszy świętej zebrani przeszli do dawnego Gimnazjum nr 6 na część artystyczną przygotowaną przez młodzież i wychowawców tej szkoły. Podczas uroczystości szkolnych odśpiewano hymn państwowy i Hymn Sybiraków. Przemówienia wygłosili: dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 Małgorzata Gawonicz, prezes Zarządu wałbrzyskiego Koła Związku Sybiraków Joanna Baniukiewicz i prezes Zarządu wałbrzyskiego Oddziału ZS Adam Mitelsztet.

Następnie wręczono medale 90-lecia powstania Związku Sybiraków. Otrzymali je: Sybirak ks. prałat Stanisław Pająk, wicedyrektor PSP nr 37 Ewa Gratzke, Sybiraczka Raisa Podhorodecka, Małgorzata Buczkowska przygotowująca od 27 lat oprawę artystyczną w szkole oraz Sybirak Stanisław Ciara. W przepięknej oprawie wokalno-muzycznej zatytułowanej „Pamięć historii żyje w nas” wystąpiła młodzież tutejszej szkoły. Za wspaniałe uroczystości podziękowały dyrektor Ewa Gratzke i prezes Joanna Baniukiewicz. Zebrani goście udali się do szkolnej sali pamięci na słodki poczęstunek.

Już niebawem miasto Wałbrzych upamiętni cierpienia i pobyt na „nieludzkiej ziemi”, nadając ulicy w dzielnicy Poniatów imię Sybiraków.

Złożenie kwiatów przy pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty

Uroczystość w Gimnazjum nr 6

Autor: Wacław Kwieciński

Click to listen highlighted text!