Prezes
Zarządu Oddziału Słupsk
Pan Jerzy Lisiecki

Dziękujemy za przesłanie nam wystąpienia do Posła Zbigniewa Konwińskiego.
Pismo obejmuje zagadnienia bardzo istotne, z którymi Zarząd Główny występuje do naczelnych organów władzy i organów rządowych. Wywody sformułowane są jednoznacznie i w sposób wyważony.

Z poważaniem

Sekretarz Generalny
Związku Sybiraków

Stanisław Sikorski


ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

Oddział w Słupsku

Zarząd Oddziału, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 114, p. 9 B

tel. 59 843 79 13, k-to: PKO BP SA 23 1020 4649 0000 7802 0051 6161


ZOS/24/2011 Słupsk, 7.11.2011 r.

 

 

 

Pan Zbigniew Konwiński

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

w Słupsku

ul. Sienkiewicza 7

76-200 Słupsk

 

 

Panie Pośle !

 

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku wyraża podziękowanie za udział w naszych obradach 26 października b.r. Mieliśmy możliwość przedstawienia Panu Posłowi problemów, które mocno nurtują kombatanckie środowisko byłych zesłańców. Niniejszym pragniemy je przypomnieć w skróconej formie.

 

1. Związek Sybiraków działa na obszarze dawnego województwa słupskiego, zrzesza blisko 700 członków . Znaczna większość z nas jest w wieku powyżej 70 lat. Warunki pobytu na zesłaniu w Rosji Sowieckiej są Panu Posłowi, jako historykowi, dobrze znane. W wyniku wycieńczenia, głodu, chłodu i chorób wielu z nas doznało uszczerbku na zdrowiu. Blisko połowa z nas uzyskała status inwalidy – mimo bardzo nieprzychylnego podejścia orzeczników oddziału słupskiego ZUS. Jednakże wszyscy odczuwamy ciągle ograniczany wykaz dostępnych inwalidom leków, ciągle rosnące ceny leczenia. W słupskich placówkach służby zdrowia często nie są przestrzegane ustawowe zasady udzielania świadczeń kombatantom poza kolejnością. Obowiązkiem naszym, władz Związku, jest przypominanie o tym władzom i instytucjom odpowiedzialnym za funkcjonowanie opieki zdrowotnej.

 

2. Szczególnie bulwersującą nasze środowisko sprawą jest przez lata lekceważące podejście Rządu oraz Sejmu RP do problemu rekompensaty za niewolniczą pracę zesłańców syberyjskich. Po wieli latach zwłoki do laski marszałkowskiej wpłynął w 2009 roku z Kancelarii Prezydenta RP projekt ustawy o świadczeniu substytucyjnym. Projekt ten Związek nasz przyjął przychylnie. Niestety, w roku ubiegłym projekt ten – przy negatywnej opinii do projektu Rządu- ugrzązł w sejmowej Komisji Ds. Socjalnych i Rodziny. Szczególnie zadziwiające, niezrozumiale jest stanowisko Rządu co do sposobu realizacji takiego świadczenia. W opinii naszego Związku to nasze Państwo, Polska, do której jako wierne Jej dzieci ostatkiem sił wróciliśmy, winno w imię sprawiedliwości społecznej uregulować tę sprawę. Rząd polski nie może się zasłaniać brakiem odpowiednich przepisów w Federacji Rosyjskiej – a taki argument znalazł się w opinii Rządu.

Przypominamy w tym miejscu o odpowiedniej regulacji sprawy robotników przymusowych w Niemczech. Jest przecież powszechnie wiadome, że wykorzystanie siły roboczej przez okupantów w II Wojnie Światowej- przez Niemcy i Rosję- miało taki sam charakter.

Środowisko nasze też z pewnym zażenowaniem patrzy na dzisiejszych beneficjentów świadczeń rekompensacyjnych za okres działań patriotycznych w okresie PRL i stanu wojennego. Nie miejsce jest tutaj na porównywanie i zasług, i patriotyzmu i należności w świadczeniach od Państwa. Niewiele to ma wspólnego z wyznawanymi przez nas normami.

 

3. Panie Pośle, Związek Sybiraków w Słupsku w miarę swoich sił i możliwości realizuje swoje zadania statutowe przywracania pamięci historycznej okresu II Wojny Światowej. Młodemu pokoleniu w szkołach przekazujemy nasze, Polski, doświadczenia minionych lat. Jednakże oczekujemy od władz państwowych i lokalnych pomocy w ich realizacji. Koła naszego Związku w Słupsku, Człuchowie i Lęborku ostatkiem sił swoich członków uczestniczą w patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia. Będziemy wdzięczni za pomoc w polepszeniu warunków pracy w naszych biurach. W szczególności prosimy o pomoc w polepszeniu warunków pracy biura w Słupsku – siedzibie Zarządu Oddziału.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Click to listen highlighted text!