Uroczystości listopadowe w Oddziale ZS w Legnicy

Z okazji stulecia niepodległości uczestniczyliśmy w uroczystościach w szkołach, z którymi współpracujemy.

W dniu 5 listopada 2018 r. Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy, brała udział w uroczystości związanej ze stuleciem odzyskania niepodległości w Zespole Szkół Specjalnych. Młodzież tej szkoły była żywo zainteresowana wspomnieniami z przeżyć na Syberii. Na zakończenie spotkania wręczono upominek wykonany przez uczniów szkoły.

W dniu 7 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego odbyła się wspaniała uroczystość związana z obchodami stulecia odzyskania państwowości Polski. Po pięknej części artystycznej wykonanej przez młodzież pod kierownictwem Bogumiły Słomczyńskiej odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej. W uroczystości tej brały udział władze miasta Legnicy i powiatu, a także przedstawiciele naszego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków: prezes Maria Jurkiewicz i wiceprezes Wanda Puchała.

W dniu 9 listopada Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy został zaproszony do Szkoły Podstawowej nr 9 na uroczystość związaną ze stuleciem odzyskania niepodległości. Szkoła w tym dniu była pięknie udekorowana. Wszyscy uczestnicy podczas przywitania otrzymali piękne biało-czerwone kokardy. Część artystyczną przygotowała Wioletta Małyniak. W święcie z ramienia Zarządu Oddziału udział wzięli: prezes Maria Jurkiewicz i wiceprezes Wanda Puchała. Po zakończeniu spotkania przy kawie podziękowaliśmy za piękne przygotowanie patriotycznej uroczystości.

W tym samym dniu i w tym samym składzie przedstawiciele Zarządu Oddziału uczestniczyli w podobnej uroczystości w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy.

10 listopada 2018 r. Sybiracy z Zarządu Oddziału Związku Sybiraków oraz kół terenowych brali udział we wspaniałej uroczystości zorganizowanej przez burmistrza miasta i gminy w Chocianowie Franciszka Skibickiego, pod patronatem wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta i gminy Chocianów. Wszyscy uczestnicy zgromadzili się przed gmachem Urzędu Miasta i Gminy. Z grupy wyróżniali się: orkiestra Wojska Polskiego, orkiestra górnicza, ułani na koniach, liczne sztandary i delegacje z kwiatami. Nastąpił uroczysty przemarsz przez miasto na rynek, gdzie odbyła się msza święta. Po niej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie popiersia Józefa Piłsudskiego oraz tablicy ku czci poległych za wolność ojczyzny Sybiraków. Odsłonięcia tablicy dokonali: prezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Maria Jurkiewicz, prezes Zarządu Koła ZS w Chocianowie Teresa Marciniak oraz były prezes Zarządu tego Koła Wiktor Machoń. Po uroczystościach wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnej grochówce.

Bardzo uroczyście obchodzone było Święto Niepodległości w Legnicy. Obchody 11 listopada 2018 r. swoją obecnością zaszczycili JE ks. bp Zbigniew Kiernikowski, senator Dorota Czudowska, posłanka na Sejm RP Ewa Szymańska, prezydent miasta Tadeusz Krzakowski. Na Rynku wystąpiła młodzież szkolna z różnych szkół legnickich. Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. Odbyły się pokazy sprzętu wojskowego i szereg innych atrakcji. W samo południe odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie organizacje społeczne złożyły kwiaty przed popiersiem Józefa Piłsudskiego i tablicą Sybiraków (NSZZ „Solidarność”, marszałek Sejmiku Samorządowego, przedstawiciele partii politycznych).

W dniu 23 listopada 2018 r. Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy, spotkała się z młodzieżą Szkoły Integracyjnej nr 20 w Legnicy na lekcji historii „Losy Polaków na zesłaniu”. W lekcji brało udział około 100 uczniów z pięciu klas. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie tą tematyką. Na zakończenie delegacja młodzieży podziękowała za udzielenie wiadomości z przeżyć na zesłaniu, wręczając bukiet kwiatów.

Uroczystość w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy

Uroczystości w Chocianowie

Pomnik odsłonięty z okazji Święta Niepodległości w Chocianowie

Autor: Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy