Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie poszukuje pracownika

Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie poszukuje pracownika z wyższym wykształceniem na stanowisko:

Kierownik Biura

Kandydat powinien mieć doświadczenie w pracy z ludźmi, wykazywać się odpowiedzialnością, solidnością, punktualnością i obowiązkowością oraz potrafić podejmować decyzje.

Zakres podstawowych obowiązków:

– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura,

– prowadzenie korespondencji, przygotowanie pism skierowanych do urzędów i osób prywatnych,

– zarządzanie obiegiem dokumentów oraz procesem ich archiwizacji,

– odpowiednia współpraca z Zarządem, informowanie na bieżąco o wszelkich istotnych sprawach,

– wsparcie członków Zarządu w realizacji bieżących zadań,

– utrzymywanie kontaktów z Oddziałami w Polsce i za granicą,

– współpraca z osobami z zewnątrz,

– organizacja oraz obsługa konferencji i posiedzeń Zarządu,

– działanie w oparciu o Statut Związku Sybiraków, regulaminy pracy Zarządu i Biura oraz instrukcję kancelaryjną.

Wymagania:

– znajomość obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera i posługiwanie się podstawowymi programami komputerowymi (MS Office – Word, Excel),

– dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i obowiązkowość,

– wskazana znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (z podaniem numeru telefonu kontaktowego) na adres: biuro@sybiracyzg.pl w terminie do 20 lipca br.

Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami. Szczegółowych informacji o zakresie obowiązków i wynagrodzeniu Zarząd udzieli podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie nieaktualne