Uroczystość w Zaciszu koło Białegostoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 9th, 2019

Zwyczajem lat ubiegłych spotkaliśmy się w Zaciszu 9 czerwca 2019 r., aby uczcić rocznicę deportacji z lutego 1940 r. wszystkich mieszkańców tej wojskowej kolonii. Była to również 19. rocznica odsłonięcia obelisku upamiętniającego to wydarzenie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Zabłudowie. Wspaniałą homilię na temat naszych zesłańczych losów wygłosił ks. Konstanty Andrzejewicz. W czasie mszy świętej lekcje czytane były przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce, natomiast psalm śpiewała Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Po zakończonej mszy świętej przejechaliśmy do kolonii Zacisze, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

Hymn Sybiraków w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rafałówce wprowadził wszystkich obecnych w podniosły nastrój.

Prowadząca spotkanie Jolanta Hryniewicka realizowała kolejne punkty programu. Była modlitwa za zmarłych Sybiraków odmówiona przez księdza proboszcza, następnie pieśń „O Panie, który jesteś w niebie” w wykonaniu chóru, kolejno nastąpiło powitanie wszystkich znamienitych gości.

Po powitaniu nastąpił ceremoniał wręczenia odznaczeń. Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków zostały udekorowane Janina Lewczyk i Adela Monieta, natomiast Srebrną Odznaką – Irena Golko, Jadwiga Jankowiak, Jan Wąsowski, a Odznaką Honorową Sybiraka – Kazimierz Grzegorczyk i Wanda Kościuczuk. Dekoracji dokonał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź w asyście sekretarz Jolanty Hryniewickiej.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił, reprezentujący wojewodę podlaskiego, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Tadeusz Chwiedź. W swojej wypowiedzi nakreślił przyczyny i skutki paktu Ribbentrop–Mołotow oraz tragiczne losy Polaków na „nieludzkiej ziemi”.

Odczytany list marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego przypomniał dzieje losów całej społeczności Zacisza, wsi założonej przez żołnierzy Legionów Polskich marszałka Józefa Piłsudskiego. Deportowane były 82 osoby, z których 17 nie wróciło do swoich domów. W ten sposób najeźdźcy ze Wschodu zemścili się za swoją klęskę w wojnie 1920 r.

Program artystyczny przedstawiony przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rafałówce, wszystkich zachwycił i wzruszył, a szczególnie pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”, której wysłuchaliśmy na stojąco.

Składanie kwiatów i zapalenie zniczy przy akompaniamencie werbli oraz podziękowanie złożone przez zastępcę burmistrza Wiesława Dąbrowskiego zakończyły oficjalną część uroczystości.

Obecność pocztów sztandarowych szkolnych, kombatanckich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej uświetniła tę wspaniałą, choć zarazem smutną uroczystość.

Spotkanie przy grochówce było dalszym ciągiem wspomnień, rozmów Sybiraków o przeżyciach w czasie wojennej poniewierki.

Autor: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Henryk Witkowski

Henryk Witkowski, syn osadnika wojskowego Antoniego Wacława Witkowskiego i Anny z d. Haberzak, urodził się 3 stycznia 1936 r. w...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik