Uroczystość zesłańców Sybiru we wsi Pogorzałki

Uroczystość odbyła się w dniu 2 czerwca 2019 r. Proboszcz ks. Marcin Kuczyński  powitał zaproszonych gości: przewodniczącego Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Krzysztofa Pogorzelskiego, wiceprzewodniczącą Rady Gminy Janinę Kozakiewicz, sekretarza gminy Krzysztofa Bagińskiego, radną gminy Iwonę Sokół reprezentującą wieś Pogorzałki, sołtysów, prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia, członka Zarządu Głównego Związku Sybiraków Jolantę Hryniewicką, wiceprezesów Zarządu Oddziału Heronimę Dziermę i Józefa Panasiuka, prezesów Zarządów Kół ZS i Sybiraków, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Elżbietę Rogowską, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Weronikę Koch oraz pracownice przygotowujące poczęstunek – Wandę Dzienis, Krystynę Szleszyńską i Henrykę Storonowicz, Chór im. Stanisława Moniuszki z prezes Reginą Bagniuk i dyrygentką Martą Szałkiewicz, dyrektorów szkół, przedstawicielkę Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Annę Nowacką oraz poczty sztandarowe: Związku Sybiraków, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków, Szkoły Podstawowej nr 29 im. Synów Pułku, Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Bema, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Andersa.

Proboszcz ks. Marcin Kuczyński podczas wygłoszonej homilii powiedział: „Chrystus zmartwychwstał. Niebo to jest wszystko, co istnieje. Niebo jest ostatecznym szczęściem człowieka, człowiek, aby trafić do nieba, musi wiele wycierpieć”. Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź podczas swego wystąpienia przypomniał: „Naród, który zapomina o swojej przeszłości, traci swoją tożsamość, przestaje istnieć. Utrwalać pamięć o tragicznych wydarzeniach to nasz patriotyczny obowiązek. Podpisany w Moskwie pakt o nieagresji między Sowietami i Niemcami, zwany potem paktem Ribbentrop–Mołotow, w którym rozgraniczono strefę wpływów obu państw, przez wielu historyków jest nazwany IV rozbiorem Polski. IV rozbiór stał się faktem 17 września 1939 r. O godz. 4 rano agresja została dokonana. Faktycznie to był wyrok śmierci dla Polski”.

Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku sybirackim. Chór im. Stanisława Moniuszki odśpiewał Hymn Sybiraków. Proboszcz ks. Marcin Kuczyński odmówił „Anioł Pański” za zmarłych i żyjących Sybiraków. Następnie wręczono odznaczenia sybirackie. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymały Anna Nowacka i Mieczysława Kontnik. Srebrną Odznakę wręczono Joannie Sobieskiej. Odznakami Honorowymi Sybiraka wyróżniono proboszcza ks. Marcina Kuczyńskiego i Julię Jabłońską. Podziękowania za wręczone odznaczenia dokonała Anna Nowacka.

W dalszej kolejności prezes Zarządu Koła ZS nr 13 Hipolit Popławski, współorganizator uroczystości, poinformował zebranych, że to już 78. rocznica zsyłki na Sybir 22 mieszkańców wsi Pogorzałki. Dziewięć osób zmarło z głodu i chorób na zesłaniu. W tym roku obchodzimy 21. rocznicę uroczystości sybirackich organizowanych nieprzerwanie od 1998 r. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do chórzystów Chóru im. Stanisława Moniuszki i kierownictwa tego chóru: prezes Reginy Bagniuk i dyrygent Marty Szałkiewicz. Był to już dziewiąty występ chóru w naszych uroczystościach.

Kwiaty przy pomniku sybirackim złożyli przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Pogorzelski z osobami towarzyszącymi, prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź z osobami towarzyszącymi, prezes Zarządu Koła ZS nr 13 Hipolit Popławski z osobami towarzyszącymi, prezes Zarządu Koła nr 5 Kazimierz Zalewski z osobami towarzyszącymi, Józefa Klej z osobą towarzyszącą, Sybirak Wiktor Możejko z żoną, uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach, córki zmarłej Sybiraczki Sabiny Kitlas – Iwona i Krystyna, jak również Alicja Sokólska, córka zmarłej Sybiraczki Leokadii Popławskiej.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury, przy poczęstunku, który został zorganizowany przez dyrektor Gminnego Centrum Kultury Weronikę Koch oraz jej pracownice Wandę Dzienis, Krystynę Szeleszyńską i Henrykę Storonowicz. Składamy serdeczne podziękowania. Wystąpił Zespół Folklorystyczny „Narwianie”, pod kierownictwem Piotra Gołowczyca, z pięknym repertuarem dającym dużo radości uczestnikom przyjęcia.

Prezes Hipolit Popławski złożył serdeczne podziękowanie „Narwianom” za ich wspaniały występ, jak również Zarządowi Gminy za sponsorowanie naszej uroczystości. My, Sybiracy, jesteśmy bardzo wdzięczni za troskliwą opiekę nad nami. Jesteśmy osobami w zaawansowanym wieku i coraz bardziej zbliżamy się do odejścia. Po naszym odejściu uroczystości będzie prowadzić prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć, który aktualnie zaangażowany jest w pracę Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku. Bierze aktywny udział we wszystkich uroczystościach sybirackich, aby być przygotowanym do podjęcia kontynuacji i przekazywać wiadomości o syberyjskich przeżyciach młodemu pokoleniu. Także ślad sybiraków nie zaginie.

Autor: Hipolit Popławski, prezes Zarządu Koła ZS nr 13 w Pogorzałkach