W dniu 28 czerwca 2019 r. Paulina Pustelnik obchodziła 100. rocznicę urodzin, a jej starsza siostra Józefa Raczycka świętowała 102. rocznicę urodzin.

Pani Paulina, w wieku 22 lat, razem z rodzicami oraz rodzeństwem została 10 lutego 1940 r., podczas masowej deportacji Polaków na Sybir, wywieziona na Ural, w okolice miejscowości Swierdłowsk. Matka pani Pauliny zmarła z głodu i wycieńczenia na zesłaniu i jej bezimienny grób pozostał na „nieludzkiej ziemi”.

Po około dwóch latach dramatycznych przeżyć na Sybirze, pani Paulina i jej siostra Józefa zostały przesiedlone do Uzbekistanu. Tam spędziły kolejne dwa lata, ciężko pracując w kołchozie. Dopiero po sześciu latach zesłania pani Paulina z ojcem i starszą siostrą Józefą powrócili do Polski i osiedlili się w okolicy Lidzbarka Warmińskiego. W 1958 r. zesłańcy powrócili w rodzinne strony.

Obecnie obie siostry Sybiraczki mieszkają w Dynowie, pod opieką córki pani Józefy – Heleny i jej męża Zdzisława Wandasów.

Obie panie, Józefa Raczycka i Paulina Pustelnik są członkiniami Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.

W stulecie urodzin pani Pauliny i 102. rocznicę urodzin pani Józefy, szanowne jubilatki odwiedzili Sybiracy z przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków – prezes Zarządu Oddziału Stanisława Żak, wiceprezes Joanna Preiss, członek Zarządu Mieczysław Tłuczek oraz sekretarz Marian Boczar, który jako członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków wręczył jubilatce dyplom gratulacyjny od prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie.

Na urodzinowej uroczystości byli obecni przedstawiciele władz Dynowa – burmistrz miasta Dynowa Zygmunt Frańczak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie Anna Nowicka-Hardulak.

Z okazji wspaniałego jubileuszu życzymy pani Paulinie i pani Józefie dużo zdrowia, szczęśliwych lat w gronie najbliższych oraz Bożego błogosławieństwa na kolejne lata życia!

Jubilatka Paulina Pustelnik z prezes Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu Stanisławą Żak (z lewej) i wiceprezes Joanną Preiss

Życzenia stulatce złożyli również burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nowicka-Hardulak

Autor: Stanisława Żak, prezes Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu, zdjęcia Marian Boczar

Click to listen highlighted text!