30 maja 2018 r. delegacja Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie wzięła udział w mszy świętej polowej w wąwozie na Rurach Jezuickich w Lublinie, w intencji pomordowanych więźniów Zamku Lubelskiego, w 78. rocznicę wydarzeń.

6 czerwca 2018 r. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania zaprosiło na uroczystą Galę Międzyszkolnego Konkursu Historycznego dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestniczyła Krystyna Mateuszuk.

9 czerwca w jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Elektronicznych uczestniczyła Krystyna Mateuszuk. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka.

29 czerwca na zaproszenie szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki w obchodach 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków w Warszawie uczestniczył prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski.

11 lipca przewodniczący obywatelskiej inicjatywy budowy pomnika Ofiar Wołynia Zdzisław Koguciuk zaprosił na mszę świętą w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w intencji Polaków pomordowanych na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Wzięliśmy również udział w dalszych uroczystościach na skwerze Ofiar Wołynia, gdzie został odsłonięty pomnik.

13 lipca komendant wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc zaprosił nas na obchody 99. rocznicy powstania Policji. Delegacja Oddziału uczestniczyła m.in. w mszy świętej.

1 sierpnia obchodzona była 74. rocznica wybuchu powstania warszawskiego oraz akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. Uczestniczyliśmy w mszy świętej, złożyliśmy kwiaty na płycie pomnika Nieznanego Żołnierza na pl. Litewskim w Lublinie.

3 sierpnia odbył się XVI Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin–Jastków. Na zaproszenie lubelskiego Oddziału Związku Piłsudczyków, Związku Oficerów Rezerwy RP Okręg Lublin, wzięliśmy udział w mszy świętej polowej na cmentarzu Legionistów w Jastkowie.

4 września prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski uczestniczył, na zaproszenie prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz dyrektora szkoły Tomasza Szabłowskiego, w miejskiej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego.

W dniach 6–7 września lubelski Oddział ZS wraz z grupą młodzieży z trzech lubelskich szkół z opiekunami oraz sztandarami uczestniczył w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.

14 września prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski został zaproszony przez prezydenta miasta Krzysztofa Żuka, przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Mariana Króla i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie na uroczystość nadania placówce imienia Lubelskiego Lipca 1980.

W imieniu nauczycieli i młodzieży, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 r. Elżbieta Hanc zaprosiła na uroczystości 79. rocznicy bohaterskiej obrony Lublina. Z ramienia Oddziału Związku udział w uroczystości wzięła Krystyna Mateuszuk.

17 września, w 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, o godz. 10.30 złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową ppor. Jana Bołbotta, bohaterskiego dowódcy obrony fortyfikacji w Tycznem we wrześniu 1939 r. O godz. 11.00 odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w intencji ofiar agresji sowieckiej. Następnie poczty sztandarowe przemaszerowały w towarzystwie orkiestry wojskowej i uczestników obchodów na pl. Litewski. Tu odbyła się uroczystość z ceremoniałem wojskowym przy pomniku Nieznanego Żołnierza. Odegrano hymn państwowy, zebranych powitał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, oddana została salwa honorowa, odczytano apel pamięci. Złożono kwiaty, zapalono znicze. Uczestnicy przeszli następnie na pl. Dzieci z Pahiatua, gdzie pod pomnikiem Matki Sybiraczki wysłuchali Hymnu Sybiraków. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski. Delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze. Następnie przy pomniku Ofiar Katynia wysłuchaliśmy wystąpienia prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Danuty Malon. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem, zapaliliśmy znicze, odegrano melodię „Śpij, kolego”.

18 września w Szkole Podstawowej nr 18 im. Fryderyka Chopina odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci prof. Andrzeja Nikodemowicza. Na zaproszenie prezydenta miasta Krzysztofa Żuka, przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kowalczyka, dyrektor szkoły Ewy Barszcz, rodziny profesora w uroczystości uczestniczył prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski. Prof. Andrzej Nikodemowicz to zasłużony dla kultury polskiej kompozytor, pianista, pedagog, Honorowy Obywatel Miasta.

21 września Społeczny Komitet ufundowania sztandaru i dowódca Lubelskiego Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady im. Romualda Traugutta zaprosili prezesa Zarządu lubelskiego Oddziału ZS na uroczystość nadania Batalionowi sztandaru.

18 października otrzymaliśmy zaproszenie od dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania na uroczystość obchodów jubileuszu 20-lecia szkoły. Z ramienia lubelskiego Oddziału ZS uczestniczyła Krystyna Mateuszuk.

19 października na zaproszenie Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, IV LO im. Stefanii Sempołowskiej, Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej uczestniczyliśmy w pracach II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego. Nosi on nazwę „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Konkurs jest wpisany w ogólnopolski projekt edukacyjny „O tym nie można zapomnieć”. Odbył się on w Galerii Malarstwa Polskiego XVII–XIX wieku na Zamku Lubelskim. Lubelski Oddział ZS reprezentowała Krystyna Mateuszuk.

26 października odbyły się uroczystości 74. rocznicy deportacji żołnierzy polskiego podziemia do łagrów NKWD nr 270 Borowicze i nr 531 Swierdłowsk. Uczestniczyliśmy w mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych – więźniów łagrów NKWD, i ich rodzin. Uroczystości z ceremoniałem wojskowym odbyły się z naszym udziałem także przy pomniku Dla Pamięci… Ku Przestrodze.

W listopadzie lubelski Oddział ZS otrzymał wiele zaproszeń na uroczystości setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jubileuszy. Oto niektóre z nich.

7 listopada w związku z uroczystościami 70-lecia V LO im. Marii Curie-Skłodowskiej uczestniczyliśmy w mszy jubileuszowej w kościele Akademickim KUL, koncercie Zespołu Instrumentalnego Uczniów i Absolwentów V LO oraz w spotkaniu pokoleń. Lubelski Oddział ZS reprezentowała Krystyna Mateuszuk.

Na zaproszenie Bursy Szkolnej nr 2 liczna grupa Sybiraków uczestniczyła w patriotycznej mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Po mszy nastąpił przemarsz uczestników na pl. Litewski pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie harcerze ze sztafety rowerowej przywieźli Ogień Niepodległości – światło zapalone w Kościuchnówce – miejscu bitwy Legionów Piłsudskiego.

9 listopada na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Lwowa, Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie, w spektaklu Teatru Ludowego ze Lwowa uczestniczył prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski.

Na zaproszenie prezydenta miasta Krzysztofa Żuka oraz Centrum Kultury w Lublinie liczna grupa Sybiraków uczestniczyła w jubileuszowym koncercie galowym Konkursu Poezji i Prozy Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego „Ojczyzno Moja Najmilsza”.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów zaprosił na uroczystości setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Z ramienia lubelskiego Oddziału ZS udział wzięła Krystyna Mateuszuk.

11 listopada, na zaproszenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie, w koncercie okolicznościowym w Filharmonii Lubelskiej wziął udział prezes Janusz Pawłowski.

W dniach 24–25 listopada odbyły się XV Zaduszki Kresowe – dwudniowe uroczystości zorganizowane przez Towarzystwo Kresowe, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Wspólnotę Polską, Związek Sybiraków, Fundację Niepodległości, Komendę Wojewódzką OHP, Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Uczestniczyliśmy w wydarzeniu, biorąc udział w mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, odprawionej w intencji Polaków poległych na Kresach Wschodnich, w sowieckich łagrach na Syberii i w Kazachstanie oraz w wielu innych miejscach zagłady. Następnie odbyła się sesja historyczna, podczas której zostały wygłoszone referaty przez Tomasza Rodziewicza, Mariusza Kolmasiaka, Krystynę Chruszczewską, Leona Popka, Kazimierza Parfionowicza, Jacka Burego. Uczestniczyliśmy również w koncercie fortepianowym oraz pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu chóru Lubilaeum.

Rok 2019 lubelski Oddział ZS rozpoczął spotkaniem opłatkowym. Na nasze zaproszenie przybyli goście w osobach przedstawicieli wojewody lubelskiego, prezydenta miasta Lublin, Towarzystwa Kresowego oraz Wspólnoty Polskiej, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Dzieci Zamojszczyzny. Spotkanie rozpoczął modlitwą ks. dr Janusz Kania, kapelan lubelskich Sybiraków.

22 stycznia 2019 r., w 156. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, na zaproszenie prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego, dowódcy Garnizonu płk. Mariusza Brodziaka, uczestniczyliśmy w mszy świętej w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza została odprawiona w intencji poległych, pomordowanych, zesłanych na Sybir. Kwiaty złożyliśmy przy pomniku Powstańców Styczniowych, w miejscu ich stracenia na ul. gen. Mariana Langiewicza, oraz przy grobowcu na cmentarzu przy ul. Lipowej.

7 lutego XXVII LO im. Zesłańców Sybiru zaprosiło nas na uroczysty finał III edycji Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru”. Uczestniczyła w nim liczna grupa Sybiraków, z prezesem Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Januszem Pawłowskim.

8 lutego obchodziliśmy 79. rocznicę masowych deportacji Polaków na Sybir. O godz. 11.00 msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, w intencji Polaków zmarłych na wygnaniu. Następnie przemarsz uczestników, licznych pocztów sztandarowych szkół, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich na pl. Dzieci z Pahiatua, przed pomnik Matki Sybiraczki. Wartę honorową przed pomnikiem zaciągnęli żołnierze. Po wysłuchaniu hymnu państwowego prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski powitał przybyłych na uroczystość. Odegrano Hymn Sybiraków. Przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciel wojewody lubelskiego Waldemar Podsiadły oraz przedstawiciel prezydenta miasta Zdzisław Niedbała. Odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową. Delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze.

2 kwietnia na zaproszenie Zespołu Szkół Elektronicznych, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Instytutu Historii UMCS, lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wzięliśmy udział w uroczystości rozdania nagród XII edycji Konkursu „Rodzinna historia”. Odbyła się ona w Galerii Militariów na Zamku Lubelskim. Z ramienia lubelskiego Oddziału ZS udział wzięła Krystyna Mateuszuk

W dniach 25–26 kwietnia młodzież XXVII LO im. Zesłańców Sybiru, z prezesem Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Januszem Pawłowskim oraz nauczycielami uczestniczyła w VII Marszu upamiętniającym ofiary Golgoty Wschodu we Wrocławiu.

26 kwietnia, w imieniu społeczności XXVII LO im. Zesłańców Sybiru i własnym, dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska zaprosiła Sybiraków lubelskiego Oddziału na uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych. Udział wzięli: wiceprezes Zarządu Oddziału Józef Lis, Witold Koleśnik, Jerzy Jussis, Krystyna Mateuszuk.

12 maja, w 84. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, na zaproszenie Związku Piłsudczyków Oddział Lublin i Związku Oficerów Rezerwy RP Okręg Lublin, Sybiracy licznie uczestniczyli w mszy świętej w intencji marszałka w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej. Po mszy przemaszerowano na pl. Litewski, gdzie pod pomnikiem marszałka delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze.

18 maja, na zaproszenie IV Okręgu Kombatantów Batalionów Chłopskich w Lublinie, członkowie lubelskiego Oddziału ZS uczestniczyli w obchodach 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. Następnie pod pomnikiem Żołnierzy 2. Korpusu Polskiego im. gen. bryg. Władysława Andersa złożono wieńce i zapalono znicze. Odbył się koncert pieśni patriotycznych.

26 maja w ramach projektu edukacyjnego, aby uczcić Dzień Matki, przy pomniku Matki Sybiraczki zostało odtworzone nagranie wierszy poświęconych Matkom Sybiraczkom. Zostały one nagrane przez wychowanków Bursy Szkolnej nr 2 i Bursy nr 7 w Lublinie. W liście skierowanym do prezesa Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusza Pawłowskiego czytamy: „To nasz skromny udział, aby okazać głęboki szacunek i cześć dla Państwa Matek i Ich bohaterstwa”. W podpisie – dyrektor Bursy Szkolnej nr 2 Renata Bielicka.

Autor: Krystyna Mateuszuk

Click to listen highlighted text!