Akademia Golgoty Wschodu w Wałbrzychu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2019

W Dniu Sybiraka, w 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę oraz z okazji 30. rocznicy reaktywowania wałbrzyskiego Oddziału Związku Sybiraków odbyły się w naszym mieście uroczystości upamiętniające tragedię naszych rodaków zesłanych na Sybir.

Zaczęło się na Piaskowej Górze, przy pomniku Syberyjskiej Golgoty od złożenia kwiatów i zniczy. Obok sztandaru Oddziału Związku Sybiraków powiewały sztandary wałbrzyskich i powiatowych szkół podstawowych oraz Związku Emerytów i Rencistów „Solidarność”. Wszystkich obecnych przy pomniku powitała prezes Zarządu wałbrzyskiego Koła Związku Sybiraków Joanna Baniukiewicz.

Wieńce i kwiaty złożyli m.in. wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego Iwona Frankowska, posłanki Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Kwiaty złożyli również byli prezydenci Wałbrzycha Henryk Gołębiewski i Zygmunt Nowaczyk. Następne wiązanki były od wałbrzyskiego Oddziału Związku Sybiraków i wszystkich szkół podstawowych z Wałbrzycha, Mieroszowa i miasta Boguszów-Gorce.

Po tej części wszyscy udali się do pobliskiego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny na mszę świętą, którą koncelebrował ks. dr Krzysztof Moszumański, w asyście Sybiraka ks. prałata Stanisława Pająka i księdza kanonika. W przepięknej homilii wygłoszonej przez ks. Krzysztofa usłyszeliśmy fragmenty „Pieśni wygnańców z ojczyzny”.

Po mszy świętej uczestnicy własnymi pojazdami i podstawionym przez miasto autokarem udali się do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia na dalszą część uroczystości.

Po przywitaniu przybyłych gości odśpiewano hymn państwowy, a następnie młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu przedstawiła piękny program artystyczny, składający się z Hymnu Sybiraków oraz pieśni i wierszy sybirackich.

Odbyło się również wręczenie medalu Pro Patria. Uhonorowany nim został ks. prałat Stanisław Pająk. Wręczenia medalu dokonał obecny na uroczystości wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa.

Odznaka Honorowa Sybiraka została nadana Wacławowi Kwiecińskiemu, a medale 90-lecia powstania Związku Sybiraków zostały wręczone: ks. dr. Krzysztofowi Moszumańskiemu, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu Małgorzacie Gawonicz i Andrzejowi Hubczakowi – nauczycielowi historii tejże szkoły.

W dalszej części Wacław Kwieciński zaprezentował zebranym fragmenty multimedialnej prezentacji o losach Sybiraków pt. „Sybiracy pamiętamy”, która w całości prezentowana była podczas żywych lekcji historii w reprezentowanych na uroczystościach szkołach podstawowych.

Następnie poproszono o zabranie głosu zaproszoną specjalnie na uroczystości autorkę książki i filmu pt. „Kromka chleba” Dagmarę Dworak. Pani Dagmara, nie kryjąc wzruszenia, opowiedziała o losach swojej rodziny. To właśnie książka „Kromka chleba” z dołączonym filmem była nagrodą dla obecnych na uroczystości laureatów szkolnych konkursów o Sybirakach. Wszyscy laureaci zostali wyczytani i zostały im wręczone wspomniane książki. Panią Dagmarę poproszono o złożenie dedykacji na książkach wszystkim chętnym. Ustawiła się długa kolejka chętnych do uzyskania dedykacji.

I tym oto książkowym akcentem prowadząca uroczystość dyrektor Ewa Gratzke podziękowała wszystkim przybyłym za wzięcie udziału w tych niezapomnianych uroczystościach.

Uczestników uroczystości powitała Joanna Baniukiewicz

Od lewej: wicestarosta Iwona Frankowska, były prezydent Zygmunt Nowaczyk, radna Małgorzata Wiłkomirska, posłanka Katarzyna Mrzygłocka, wiceprezydent Sylwia Bielawska, były prezydent Henryk Gołębiewski

Kwiaty złożyli prezes Zarządu Oddziału ZS w Wałbrzychu Adam Mitelsztet i prezes Zarządu Koła ZS w Wałbrzychu Joanna Baniukiewicz

Znicze przy pomniku zapalili Dagmara Dworak i Wacław Kwieciński

Stara Kopalnia – przemawia prezes Adam Mitelsztet

Występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu

Wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa wręczył w imieniu szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medal Pro Patria ks. prałatowi Stanisławowi Pająkowi

Dekoracja Wacława Kwiecińskiego Odznaką Honorową Sybiraka

Przemawia wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska

Książka „Kromka chleba” – nagroda dla blisko 60 laureatów szkolnych konkursów o losach Sybiraków

Autor: Wacław Kwieciński, zdjęcia Wacław Kwieciński, DUW, Magdalena Sakowska – Wałbrzych dla Was, Joanna Szymorek Stara Kopalnia

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
O Dniu Sybiraka i pamięci serc nazywanej wdzięcznością

We wtorek 17 września 2019 r. o godz. 11.15 w Kostrzynie nad Odrą rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka. Na...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik