W 2019 r. tę tragiczną rocznicę nasz Związek obchodził bardzo uroczyście. W składaniu kwiatów pod tablicą Sybiraków na pl. o. gen. Adama Studzińskiego pod Wawelem zaszczycił nas prezydent Andrzej Duda.

13 kwietnia o godz. 10.30 na życzenie pana prezydenta Sybiracy asystowali w składaniu wieńców pod Krzyżem Katyńskim i tablicą Zesłańców Sybiru.

Na uroczystość przybyli również wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyrektor IPN – Oddziału w Krakowie dr Filip Musiał i przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Marcin Tatara, jak również niezawodni harcerze drużyny „Tajga” z Krzęcina wraz ze swoimi instruktorkami.

Po części oficjalnej był czas na rozmowy i wspólne zdjęcia, a ponieważ prezydent wytworzył bardzo miłą i przyjazną atmosferę, prezes Zarządu Oddziału Aleksandra Szemioth wręczyła ad hoc upominek od Sybiraków – „wielkanocnego baranka”, który wcześniej otrzymała od prof. Stefana Dousy – artysty plastyka, twórcy tablicy Sybiraków pod Wawelem.

Po południu natomiast odbyło się tradycyjne spotkanie Sybiraków w klasztorze oo. Kapucynów, gdzie po odśpiewaniu przez harcerzy z Krzęcina Hymnu Sybiraków, wprowadzeniu sztandarów i przywitaniu gości przez prezes Aleksandrę Szemioth, oraz przybliżeniu w krótkich słowach wspomnień tragedii 13 kwietnia 1940 r., nastąpiło wręczanie odznaczeń.

Medale Pro Patria otrzymali:

– Krystyna Listwan, która z własnej inicjatywy i swoimi środkami umieściła w Suchej Beskidzkiej obelisk z tablicą upamiętniającą zesłania Polaków na Syberię, organizuje również spotkania z młodzieżą w szkołach, a także uroczystości patriotyczne na Podhalu;

– Tadeusz Sobaszek, nasz chorąży, inicjator i główny fundator dwóch pomników na cmentarzach w Rosji: w miejscowościach Kostousowo i Oziornyj na Uralu, gdzie byli pochowani liczni polscy zesłańcy;

– Józef Ramotowski, którego zasługą było zorganizowanie transportów darów dla Polaków w Kazachstanie – były to konwoje ciężarówek z kilkudziesięcioma tonami, w których znajdowały się urządzenia techniczne i wyposażenie dla powstających kościołów, a także kilkumetrowy krzyż, który stanął nad jeziorem Oziornoje w Kazachstanie (jezioro to stało się miejscem cudownego ocalenia od głodu zesłanych tam Polaków, gdy w wyniku modlitw pojawiły się w obfitości ryby).

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków zostali uhonorowani:

– Stefan Lubelski – nasz skarbnik – co tydzień w siedzibie Związku zbiera składki członkowskie, zdobył komputer i drukarkę na potrzeby sekretariatu, służy swoim autem, wożąc w razie potrzeby materiały, książki, biuletyny „Sybirak” oraz wszystko, co potrzeba dostarczyć na nasze spotkania i uroczystości;

– Józefa Kornecka – pomimo lat 90+ stawia się zawsze na wszystkie uroczystości, obchody, pielgrzymki, będąc często asystą w składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy;

– Zofia Sokołowska – od lat upowszechnia w środowisku skawińskim tragedię zesłańców Sybiru, aktywnie uczestniczy we wszystkich inicjatywach naszego Oddziału;

– Stanisława Herman – od szeregu lat przewodniczy Komisji Rewizyjnej krakowskiego Oddziału i co roku sporządza sprawozdania z działalności dla Zarządu Głównego Związku Sybiraków;

– Irena Pirowska – również od wielu lat aktywny członek Komisji Rewizyjnej uczestniczący w jej pracach;

– Tadeusz Bajwoluk – także długoletni i aktywny członek Komisji Rewizyjnej.

Odznakę Honorową Sybiraka otrzymał Jakub Ryba – historyk, pracownik Oddziału IPN w Krakowie, od kilku lat – jako wolontariusz – współpracujący z Komisją Historyczną naszego Oddziału, uczestniczył w pracach redakcyjnych tomu 15 i 16 serii „Tak było… Sybiracy”, a w ostatnich kilku miesiącach w przygotowywaniu IV części „Księgi Sybiraków”, zawierającej fotografię i opisy znaków pamięci utworzonych przez Sybiraków w całej Polsce w latach 2006–2018.

Po części oficjalnej uroczystości harcerze zaśpiewali kilka piosenek, a potem zaczęły się rozmowy i wspomnienia.

O godz. 17.30 udaliśmy się do kościoła oo. Kapucynów, w którym jak co roku nasz kapelan o. Jerzy Pająk sprawował mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków. Następnie przeszliśmy do krużganków kościoła pod tablicę Zesłańców Sybiru, aby złożyć kwiaty, a harcerze wystawili wartę. Tam również o. Jerzy poprowadził modlitwę.

Odśpiewaniem hymnu państwowego zakończyły się tegoroczne uroczystości pamięci o 13 kwietnia 1940 r.

 

Prezydent Andrzej Duda, Sybiracy, harcerze i zaproszeni goście przed tablicą upamiętniającą zesłańców Sybiru

Złożenie wieńca pod tablicą pamiątkową prezydenta Andrzeja Dudę z delegacją Sybiraków

Przedstawiciele krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków z prezes Aleksandrą Szemioth (pośrodku), prezydentem Andrzejem Dudą i sekretarzem stanu Wojciechem Kolarskim (z lewej)

Ceremonia wręczenia odznaczeń zasłużonym Sybirakom

Autor: Barbara Łuczyńska, zdjęcia udostępnione przez Marka Łuczyńskiego i Wandę Puszko-Tarnawską

Click to listen highlighted text!