Wiesław Krawczyński

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 grudnia 2019 r., w wieku 100 lat zmarł

śp. Wiesław Krawczyński

Współzałożyciel Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie i jego pierwszy prezes. Wieloletni członek Zarządu Głównego, przewodniczący zespołu fundacyjnego sztandaru Zarządu Głównego, długoletni przewodniczący Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Pierwszy redaktor biuletynu „Komunikat”, współzałożyciel kwartalnika „Zesłaniec” i członek jego zespołu redakcyjnego.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny Związku Sybiraków