Tablica upamiętniająca 30. rocznicę reaktywowania Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie

Najnowsza tablica, ufundowaną przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, z inicjatywy prof. Huberta Chudzio, upamiętnia Zebranie Założycielskie Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków w jego 30. rocznicę. Tablicę odsłonięto 13 maja 2019 r. Jest ona umieszczona przy wejściu do auli uczelni, tam gdzie odbyło się to zebranie 13 maja 1989 r. Możliwość spotkania w tym miejscu zawdzięczamy staraniom naszej członkini, prof. Zofii Ciesielskiej, która była wówczas wykładowcą na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Odsłonięcia tablicy dokonali rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierz Karolczak i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth

Tablica upamiętniająca 30. rocznicę reaktywowania Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie

Autor: Aleksandra Szemioth, prezes Zarządu Oddziału ZS w Krakowie, zdjęcia Wanda Puszko-Tarnawska