Tablica pamiątkowa w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyła się doniosła uroczystość w Olszynach – nadanie imienia Zesłańców Sybiru Szkole Podstawowej. Wydarzenie związane było z 40-leciem parafii, ufundowaniem sztandaru przez proboszcza i przekazaniem go szkole, a także poświęceniem tablicy pamiątkowej na frontonie szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył ks. bp Stanisław Stefanek w asyście proboszcza parafii i innych księży. Mieszkańcy Gut wręczyli biskupowi bochen chleba. Po mszy świętej przed kościołem uformował się szyk – poczty sztandarowe, zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież udali pod budynek szkoły. Ksiądz biskup poświęcił pamiątkową tablicę na frontonie szkoły, widnieje na niej napis: „W hołdzie Zesłańcom Sybiru”.

Po poświęceniu tablicy wszyscy przeszli do szkolnej świetlicy. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny. Chwytająca za serce była zaprezentowana rozmowa wnuka z dziadkiem, jak też wykonana przez chór szkolny piosenka o Sybirakach na melodię pieśni ,,My, Pierwsza Brygada”, która brzmiała: „My, polscy wygnańcy, Sybiru Zesłańcy, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos”. Po występie młodzieży rodzice przekazali sztandar pocztowi sztandarowemu, po czym uczniowie złożyli przysięgę. Wójt gminy Piątnica odczytał uchwałę, na podstawie której nadano szkole imię Zesłańców Sybiru.

Wśród dostojnych gości byli przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku: Jolanta Hryniewicka – sekretarz i prezes Tadeusz Chwiedź – długoletni prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie. W swym wystąpieniu prezes podziękował za zaproszenie i przypomniał w liczbach, ilu Polaków wywieziono na Sybir, a także co tam musieli przeżyć. Wielu z nich po powrocie i przejściu na emeryturę poświęciło się pracy społecznej w oddziałach Związku Sybiraków, by móc przekazywać młodemu pokoleniu prawdę o Golgocie Wschodu, by młodzi dążyli do tego, żeby te tragiczne wydarzenia nigdy się nie powtórzyły. Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży Danuta Pieńkowska-Wolfart w swym wystąpieniu serdecznie podziękowała dyrekcji szkoły za trud, jaki włożony został w uroczystość. Powiedziała, że nadanie szkole imienia Zesłańców Sybiru to kolejny znak pamięci. Księdzu proboszczowi przekazała pamiątkową książkę „Polscy kapelani na zesłańczych szlakach”. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała sponsorom, rodzicom i wszystkim tym, którzy pomogli zorganizować tak doniosłą uroczystość, gościom za przybycie, a szczególnie Sybirakom, i zaprosiła na wspólny poczęstunek.

Sztandar szkoły ufundowany przez proboszcza parafii w Olszynach

Tablica pamiątkowa na frontonie Szkoły Podstawowej w Olszynach

Autor: Nina Żyłko, zdjęcia portal mylomza.pl/Karol Babiel