Poświęcenie figur w Białymstoku

W dniu 6 września 2019 r., podczas uroczystości XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka abp Tadeusz Wojda w asyście proboszcza kościoła pw. Ducha Świętego ks. Józefa Kozłowskiego, kapelana białostockich Sybiraków, szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka, prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki, prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia udali się na poświęcenie figur Matki Bożej Niepokalanej i Jezusa Chrystusa. Figury ufundowane zostały jako wyraz wdzięczności za ocalenie i powrót do ojczyzny.

Poświęcenie figur Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Niepokalanej – znaków pamięci będących wyrazem wdzięczności za ocalenie i powrót do ojczyzny

Autor: Jolanta Hryniewicka, zdjęcia Marian Boczar