Wrzesień jest miesiącem, kiedy obchodzimy ważne dla każdego Polaka rocznice – 1.IX i 17.IX, czyli początek agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę. Oba te wydarzenia łączą się z cierpieniem naszego narodu, zsyłkami, bolesnymi konsekwencjami na wiele lat wojny i trudny czas powojenny. 

Jak co roku 17 września 2020 roku w Lubaczowie odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna związana z upamiętnieniem 81. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W tym roku ze względu na pandemię przebieg uroczystości odbył się w innej formie, niż zazwyczaj. 

Uroczystość rozpoczęła się wieczorną Mszą Świętą w intencji żyjących, zmarłych i pozostałych na nieludzkiej ziemi Sybiraków, odprawioną przez Dziekana Księdza Kanonika Andrzeja Stopyrę proboszcza Parafii Konkatedralnej. W wygłoszonej homilii ksiądz Proboszcz przypomniał o tragicznym momencie w dziejach Narodu i Państwa. „Pamięć zmarłym, żyjącym pojednanie” to hasło, na którym opiera się dziś działalność Związku Sybiraków reaktywowanego po 1989 roku  -powiedział.

Po modlitwie pod Tablicą Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej zostały złożone wiązanki kwiatów i zapłonęły symboliczne znicze. 

Sybirakom poświęciliśmy dzisiejszą mszę i pamięć, z nadzieją, że to ostatni taki rozdział w historii Polski. Wdzięczni Panu Bogu za łaskę przeżycia, zachowujemy w modlitewnej pamięci Tych Wszystkich, których prochy są rozproszone po syberyjskich przestrzeniach. Jechali, umierali, ale modlili się. Do Polski wracali po latach wygnania, zesłania, cierpienia… 

W obchodach wzięli udział przedstawiciele zesłańców i ich potomków, przedstawiciele władz powiatu, miasta, gminy, mieszkańcy Lubaczowa i gminy Lubaczów. 

Za serce dla Sybiraków, za zaszczycenie swoją obecnością we Mszy Świętej, wszystkim przedstawicielom Władz Powiatu, Miasta, Gminy, a także wszystkim uczestnikom Mszy Świętej podziękowała Barbara Janczura – Członek Zarządu Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie. 

Mszy św. przewodniczy ks. Dziekan Andrzej Stopyra
Modlitwa przed tablicą
Kwiaty składają: Pani Teresa Mielnik – Skarbnik Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie i Pani Aleksandra Bek -Członek Zarządu
Kwiaty składają: Pan Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Pan Mariusz Pieróg-Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Pan Mariusz Frant – Naczelnik Wydziału Promocji.
Pan Krzysztof Szpyt – Burmistrz Miasta Lubaczowa
Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów i Pan Roman Cozac – Przewodniczący Rady Gminy.
Pani Anna Kordys, asystentka Pani Teresy Pamuły posła na Sejm RP
Kwiaty składa: delegacja Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny Światowej – Okręg Lubaczowski oraz Związku Inwalidów Wojennych RP oddział w Lubaczowie
Kwiaty składa: delegacja Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny Światowej – Okręg Roztoczański z Horyńca-Zdroju

Tekst: Janina Płachta, Barbara Janczura

Fotografie: Marcin Materniak

Piszą o nas: https://elubaczow.com/2020/09/19/dzien-sybiraka-w-powiecie-lubaczowskim/

Click to listen highlighted text!