W dniu  01.10.2020 r.  nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej ulicy Sybiraków w wałbrzyskiej dzielnicy Poniatów. Przecięcia wstęgi dokonali Pan Prezydent Miasta Roman Szełemej, ks. Kazimierz Kordek jako współautor projektu oraz Pan Wacław Kwieciński społeczny działacz, współautor projektu.

Przecięcie poprzedziło krótkie wystąpienie Pana Prezydenta w którym dziękował autorom projektu, radnym miejskim i wykonawcy za włożony trud w realizację zadania. Współautor projektu Pan Wacław Kwieciński podziękował również powyższym i Panu Prezydentowi oraz przywitał obecnych na uroczystości Sybiraków: ks. Prałata Stanisława Pająka, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie Pana Adama Mitelszteta oraz Panie Sybiraczki Raisę Podhorodecką oraz Danutę Wołodko. Następnie ks. proboszcz dokonał poświęcenia nowej ulicy Sybiraków. 

Otwarcie wyremontowanej drogi im. Sybiraków
od lewej Wacław Kwieciński, Adam Mitelsztet – Sybirak, Raisa Podhorodecka – Sybiraczka, Danuta Wołodko – Sybiraczka, ks. Prałata Stanisła Pająk – Sybirak, ks. Kazimierz Kordek – Proboszcz.
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie Pan Adam Mitelsztet

Tekst: Wacław Kwieciński

Click to listen highlighted text!