„Kronika córki obszarnika” – Ewa Ostoja-Solecka.

Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie posiada w sprzedaży
książkę Ewy Ostoja-Soleckiej w cenie 10 zł.
Zamówienia można składać na adres e-mail: biuro@sybiracyzg.pl lub telefonicznie: 22 827 93 71 w godzinach 9.00–13.00.