Archiwizacja i udostępnianie materiałów archiwalnych członków Związku Sybiraków.

Zakończyliśmy realizację zadania pt. „Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących osób wywiezionych na Sybir, należących do Związku Sybiraków Zarządu Głównego – etap I”.

Celem zadania, dofinansowanego przez  *Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych*, było opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie kwestionariuszy członków Związku Sybiraków. Opracowano, zabezpieczono i opisano w dwóch bazach archiwalnych: Zintegrowany System Informacji Archiwalnej oraz Otwarty System Archiwizacji – 30 000 kwestionariuszy wraz z załączonymi do nich dokumentami.

Oryginały dokumentów udostępniane są bezpłatnie w siedzibie Związku Sybiraków Zarządu Głównego.

Zapraszamy do zapoznania się z inwentarzem kolekcji dostępnym poniżej:
Inwentarz zbioru Kwestionariusze członków Związku Sybiraków – plik pdf