Aleksandra Szemioth

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 2 stycznia 2021 roku,
w wieku 85 lat, zmarła
śp. Aleksandra Szemioth

Wieloletni prezes krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Przewodnicząca Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej odbyła się ceremonia pośmiertnego nadania Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski śp. Aleksandrze Szemioth. Nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenie z rąk ministra Piotra Ćwika, zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP, odebrał siostrzeniec, Michał Bursa.

Słowa pożegnania skierowane przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Pana Kordiana Borejko.

Szanowna Rodzino pogrążona w żałobie, przyjaciele z krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Szanowni Państwo.

Gromadzimy się dzisiaj, by  towarzyszyć  w ostatniej ziemskiej drodze i pożegnać  naszą koleżankę sybiraczkę, Panią Aleksandrę Szemioth. Przeszył nas wszystkich ból z powodu straty tak zacnej osoby, powszechnie szanowanej i oddanej sprawom Sybiraków.

Pani Aleksandra  urodziła się w maju 1936 roku w miejscowości Meysztyc w województwie wileńskim. Tam spędziła beztroskie dzieciństwo aż do wybuchu II wojny światowej. Po zawarciu paktu Ribbentrop – Mołotow – pomiędzy ZSRR i faszystowską  trzecią  Rzeszą — 17 września 1939 r. roku  Sowieci zaatakowali polskie Kresy,  wschodnie tereny Polski .
Na okupowanych terenach rozpoczęły się masowe aresztowania i deportacje Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Ten tragiczny los spotkał też rodzinę Pani Aleksandry, która została wywieziona w 1940 roku podczas drugiej z 4 masowych wywózek z lat 1940-1941. Jej dziecięca beztroska przerodziła się w kwietniu 1940 roku w piekło wieloletniego życia w głodzie, zimnie w północnym Kazachstanie w obwodzie Pietropawłowsk. Spędziła tam długie 6 lat i do Polski powróciła w kwietniu 1946 roku.

Przez przeszło 50 lat w czasach PRL nie wolno było wypowiadać się o pobycie na zesłaniu, na „nieludzkiej ziemi”, aż przyszedł rok 1988, w którym to nastąpiła reaktywacja przedwojennego Związku Sybiraków. Pani Aleksandra całym sercem,
z ogromnym poświęceniem oddała się pracy na rzecz Związku Sybiraków
i utrwaleniu pamięci o tragicznych losach wielu tysięcy Polaków a nawet 1 350 tysięcy deportowanych w głąb ZSRR. Angażując się do pracy w Komisji Historycznej zarówno krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków jak i Zarządu Głównego dążyła do jak najbardziej dokładnego ustalenia liczby zesłanych na „nieludzką ziemię’, zabiegała  o zachowanie w pamięci młodego pokolenia losów Zesłańców .

Ważna dla Niej była również współczesna historia Sybiraków – ich działalność w ramach stworzonej organizacji, w upamiętnianiu i pielęgnowaniu miejsc – znaków pamięci – będących świadectwem tej trudnej najnowszej historii  Polski.

Pani Aleksandra znana była nie tylko w środowisku sybirackim, ale tez w środowisku naukowym i kombatanckim. Człowiek wielkiej kultury osobistej, inteligencji, niezłomna w swoich poglądach. Nigdy nie bała się głośno wypowiadać swego zdania i bronić swoich poglądów. Czyniła to zawsze z klasa i godnością.

Za swoją pracę na rzecz środowiska kombatanckiego została odznaczona miedzy innymi; Krzyżem Zesłańca Sybiru, Medalem „Pro Bono Polonia”, Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków.

    Droga Pani Aleksandro! dziś staję przed Tobą i pochylam głowę w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku, całego Zarządu Głównego oraz  Sybiraków z całej Polski, by wyrazić naszą wdzięczność za lata pracy dla naszej społeczności.
Dziękujemy Ci za to, że byłaś z nami, że poświęciłaś się dla społeczności sybirackiej, że angażowałaś się w utrwalenie prawdy historycznej o zesłaniach Polaków na Sybir i do Kazachstanu.

Choć dzisiaj mówię w imieniu społeczności sybirackiej „żegnaj”,  wierzę  iż spotkamy się w lepszym Bożym świecie.

Pani Aleksandro spoczywaj w spokoju.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Zarząd składa Rodzinie najszczersze wyrazy współczucia. 
https://www.youtube.com/watch?v=dbqV3D4y0wE
IPN- Pożegnanie Aleksandry Szemioth