21 STYCZNIA 2021 08:00 na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli ukazała się informacja o wynikach kontroli „Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi  i zewnętrznymi”. Objęła ona 36 jednostek na terenie całego kraju.
NIK skontrolowała Ministerstwo Edukacji Narodowej, 14 organów prowadzących szkoły (9 miast, jedną gminę i 4 powiaty), 11 szkół podstawowych i 10 ponadpodstawowych z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego. Kontrola objęła okres od 2019 r. do 2020 r.
(do 28 sierpnia), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

Z przyjemnością informujemy, że VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu znalazło się w gronie 3 jednostek, u których nie wykazano żadnych braków w tych dziedzinach, a w kilku miejscach obszernego protokołu jest wymienione jako szkoła dobrych praktyk.

Link do protokołu NIK: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-szkol.html

Click to listen highlighted text!