Sybiracy uhonorowani medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”

Członkowie wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka – prezes, Ryszard Janosz – wiceprezes, Roman Janik – wiceprezes, Włodzimierz Kowalczyk – wiceprezes, Edward Drużyłowski – sekretarz, Jolanta Śliwińska – skarbnik, Romualda Wieligda-Czerepak, w piątek 19 lutego 2021 r. odebrali z rąk prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka pamiątkowe medale „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia” za szczególne zasługi dla miasta. – To podziękowanie za pracę na rzecz tego, aby w kolejnych pokoleniach wiedza o tragicznych wydarzeniach została utrwalona – mówił prezydent Jacek Sutryk podkreślając, jak ważne jest także znajdowanie klucza, aby trafić z niełatwym tematem do młodego pokolenia. We Wrocławiu mieszka dziś ponad 1000 Sybiraków. 

Działacze Związku Sybiraków Oddziału we Wrocławiu przedstawili  prezydentowi projekt nadania Szkole Podstawowej nr 71 nazwy związanej z tematem Sybiraków. W placówce zostały już przeprowadzone konsultacje ze społecznością szkolną, także specjalne lekcje historii. 

Sybiracy poprosili także o rozpatrzenie prośby o zmianę dotychczasowej, niewielkiej metrażowo siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 61 na nieco większą. 
Prezydent obiecał rozpatrzyć obydwie prośby. 

Prezydent Jacek Sutryk i uhonorowani medalami „Merito de Wratislavia– Zaslużony dla Wrocławia”
Roman Janik odbiera odznaczenie z rąk prezydenta Jacka Sutryka
Edward Drużyłowski z medalem „Merito de Wratslavia – Zasłużony dla Wrocławia”

Tekst i zdjęcia:  https://www.wroclaw.pl/