Wystawa „ Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji”

W dniu 2 marca 2021r zwiedziliśmy w/w wystawę prezentowaną w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A. Były to osoby: Tadeusz Chwiedź, Jolanta Hryniewicka i Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć.
Na wystawę zaprosiła Sybiraków dyrektor tego obiektu p. Iwona Szcześniak i współpracująca z Sybirakami p. Elżbieta Kaźmierczyk a wystawę przygotowała Fundacja MultiOcalenie, fundacja pozarządowa, która powstała w  lipcu 2013r.

 Głównym celem fundacji jest integracja i pomoc imigrantom przybywającym do RP – potomków osób deportowanych w budowaniu nowego życia w Polsce, promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego, promocja Podlasia oraz wsparcie Polonii w krajach b. ZSRR.
Wystawa ilustruje losy polskich rodzin deportowanych do Kazachstanu w latach 1936 – 1940. Jest to działanie skierowane do społeczeństwa polskiego, które nie w pełni jest doinformowane na temat wielkiej fali deportacji tych lat. Duże wrażenie na zwiedzających zrobiła treść wystawy, pokazująca przejmujące codzienne zmagania z życiem i pozwoliła wczuć się w los ludzi, wyrwanych w środku nocy ze swoich domów i wywiezionych na nieludzką ziemię. Szkoda jedynie, że w tej chwili, w dobie pandemii, wystawa ta nie może być prezentowana w poszczególnych szkołach.