Walenty Jabłoński

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 88 lat odszedł na wieczną wartę do Pana
śp. Walenty Jabłoński.

Kondolencje od Sybiraków i Prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Pana Tadeusza Chwiedzia , od Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku oraz od białostockiej Wspólnoty Wnuków Sybiraków a także od innych organizacji i osób działających w krzewieniu Pamięci o Sybirze.

Wielce Szanowna pogrążona w smutku Rodzino śp. Walentego  Jabłońskiego !

Proszę przyjąć od społeczności Sybiraków wyrazy szczerego żalu, smutku i współczucia z powodu śmierci śp. Pana Walentego, aktywnego członka Związku Sybiraków. Za swojego życia  aktywnie uczestniczył w ruchu sybirackim  pełniąc wiele funkcji statutowych w Prezydium Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku.

Trudne było życie Walentego! Człowieka niezłomnego, twardego, pokonującego trudności. O swoim aresztowaniu w roku 1952 i wywózce na  katorżnicze roboty w Kazachstanie mówił z wielkim bólem , gdyż co mógł zrobić  młody, niewiele ponad 20 letni student II roku medycyny z Uniwersytetu w Witebsku, gdy  niespodziewanie staje się więźniem zbrodniczego systemu stalinowskiego. Wywózki w latach 50 tych i późniejsze,  Pan Walenty nazywał okresem kolejnych deportacji Polaków na Sybir. Te  młodzieńcze lata  spędził na zesłaniu w Kazachstanie i nie mógł zrealizować swojego marzenia by zdobyć zawód lekarza. Dopiero po powrocie do Ojczyzny ale nie do już utraconych,  swoich rodzinnych Kozłowicz k. Grodna, tylko do Białegostoku, przybył by tu zamieszkać podejmując naukę w Białostockiej Akademii Medycznej. Tu zrealizował swoje marzenie – został lekarzem medycyny, pracując z wielkim poświęceniem,  pełniąc służbę godną i szlachetną.

Po przejściu na emeryturę czynnie i  z poświęceniem działał społecznie w Zarządzie Oddziału Związku Sybiraków jako członek Prezydium i Prezes Koła Sybiraków Nr 10 . Pan Walenty wytrwale pracował nad upamiętnieniem swoich i Sybirackich przeżyć i jak mawiał „trzeba to zostawić potomnym”, stąd napisane książki, wspomnienia, pisma, notatki, wywiady i udział w filmach,  reportażach. 

Umiał żyć z innymi i w szerokim zakresie żył dla innych. Pozostanie w naszej Pamięci jako człowiek wiary, człowiek szlachetny i niezwykle uczynny, jako patriota, który służył Polsce.

Niech Bóg Miłosierny przyjmie śp. Walentego do Królestwa Niebieskiego.
Cześć Jego Pamięci!

                      Redakcja: Jerzy Bołtuć Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru  w Białymstoku.  

Walenty Jabłoński