Lidia Argasińska

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat odeszła na wieczną wartę do Pana
śp. Lidia Teresa Argasińska.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Msza Święta odprawiona w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w kaplicy przy ul. Kościuszki, po której nastąpi odprowadzenie trumny z ciałem Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Lidia Teresa Argasińska (z d. Skirlińska) urodziła się 6 czerwca 1929 r. w Margosinie w woj. wileńskie. W 1940 r., wraz z całą rodziną, została deportowana do północnego Kazachstanu. Od 2010 roku do chwili obecnej pełniła funkcję wiceprezesa Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie. Autorka autobiograficznej książki pt. „Szara opowieść: (wspomnienia z sześcioletniego pobytu na zesłaniu w Północnym Kazachstanie w latach 1940–1946)” oraz współautorka publikacji „Podwójny wicher”, w której wraz z siostrą Marią opisuje przeżycia związane z deportacją z kraju i pobytem w ZSRR. 

Była skarbnicą wiedzy historycznej, żywym świadkiem wiekowej historii Polski. Spotkania z nią były dla wszystkich piękną lekcją historii i patriotyzmu. Niestrudzona orędowniczka prawdy historycznej, przypominała o faktach historycznych nie ujętych w żadnym podręczniku szkolnym, a dotyczących zesłań Polaków na Sybir. Uczestnicząc w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, swoją postawą dawała żywe świadectwo o ogromnych cierpieniach, jakiego doznała w trakcie pobytu na nieludzkiej ziemi. Czas zesłania był wyjątkowo ciężki: najpierw trauma wywózki, pobyt w miejscu zesłania w skrajnie nieprzyjaznych warunkach, lata tułaczki odbiły swoje piętno na moim życiu i zdrowiu. ” Każdy z nas Sybiraków niesie traumę …”– mówiła podczas spotkań z uczniami. 

Za swoją pracę na rzecz środowiska kombatanckiego wyróżniona wieloma odznaczeniami związkowymi i państwowymi. 
Nagroda Honorowa „ Świadek Historii”, 
Odznaka Honorowa Sybiraka, 
Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków, 
Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków, 
Krzyż Zesłańców Sybiru, Medal Pro-Patria, 
Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
to nieliczne odznaczenia, które oprócz podziękowań za pracę w edukacji historycznej młodzieży otrzymała. 

Praca ŚP. Lidii Argasińskiej to był przykład godności, lojalności,  miłości do Ojczyzny, patriotyzmu nie na pokaz, ale noszonego głęboko w sercu. To także przykład ofiarnego, codziennego trudu, siły w pokonywaniu przeciwności losu.  Cieszyła się, wspominała, opowiadała o młodych latach spędzonych na zesłaniu.  Będzie nam brakowało Jej opowieści.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych„. 

Śp. Panią Lidię Teresę Argasińską – Sybiraczkę żegnamy z szacunkiem i pamięcią w sercach. 

Niech odpoczywa w pokoju! 
Będziemy pamiętać. 
Zarząd Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie.