Pomoc bohaterom

Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII

Do kombatantów dostarczane są obiady.

Związek Sybiraków otrzymał dofinansowanie w kwocie 80 000 zł.