Pod tym hasłem spotkaliśmy się 27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce k. Białegostoku. Było to uczczenie rocznicy II masowej deportacji i odsłonięcie tablicy pamiątkowej będącej wyrazem wdzięczności za rozpowszechnianie w lokalnym środowisku historii o wywózkach na Sybir w czasie II wojny światowej.

Udział w uroczystości wzięli: fundator tablicy Zenon Puchalski, prezes Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, sekretarz Oddziału Jolanta Hryniewicka, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć, prowadząca spotkanie dyr. szkoły Edyta Szóstko -Łapińska, burmistrz m. Zabłudowa Adam Tomanek wraz z pracownikami , księża w obrządku katolickim i prawosławnym oraz poczet sztandarowy szkoły.

Wprowadzenie do tematu spotkania omówiła dyr. szkoły, jak również przywitała w ciepłych słowach przybyłych gości.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem Sybiraków, a następnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową o treści:

Z wdzięcznością
Za upamiętnianie historii
O Golgocie Wschodu
Zenon Puchalski
Sybirak
Rafałówka 2021

Z lewej strony tablicy godło Sybiraków.

Po tej części uroczystości zabrał głos fundator tablicy Zenon Puchalski. Oświadczył, że jako dawny mieszkaniec Zacisza, czuł moralny obowiązek upamiętnienia historii deportacji mieszkańców Zacisza i wielkie podziękowanie za rolę szkoły w jej przekazywaniu.

Następnie zabrał głos prezes Tadeusz Chwiedź. Nakreślił rolę historii w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu i wielkie zasługi kierownictwa szkoły w udostępnianiu tej wiedzy uczniom.
Burmistrz m. Zabłudowa Adam Tomanek podziękował przedstawicielom szkoły za zorganizowanie tego spotkania i wyraził wdzięczność za rolę, jaką pełni szkoła w tym rejonie.

Po zakończonej uroczystości przy szkole( w ścisłym reżimie sanitarnym), wszyscy obecni udali się do pomnika w Zaciszu, gdzie w ciszy i skupieniu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

Ten dzień pozostanie na długo w naszej pamięci jako dowód ludzkiej ofiarności i kontynuowania prawdziwych losów naszej historii.

Tekst: Jolanta Hryniewicka
Zdjęcia: SP w Rafałówce

Tablicę odsłaniają: Tadeusz Chwiedź – Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, Burmistrz m. Zabłudowa Adam Tomanek, fundator tablicy Zenon Puchalski
Kwiaty składają: prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć, prezes Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, sekretarz Oddziału Jolanta Hryniewicka
Pomnik Sybiraków w Zaciszu
Click to listen highlighted text!