Mimo zaawansowanego wieku, dolegliwości zdrowotnych Rodaków i „ przedłużającej się wizyty” koronawirusa poruszająca się jeszcze garstka Sybiraków, stara się przekazać młodemu pokoleniu prawdę o losach Rodaków zesłanych na nieludzką ziemię.

Początek 2021 roku zaskoczył nas niemiłymi informacjami. Przedstawimy jedną z nich.

W dniu 14 stycznia 2021 roku pożegnaliśmy naszego kolegę Bogdana Rymarczyka, założyciela Koła Łódź-Górna Widzew, członka  Zarządu Oddziału aktywnego działacza.   

Podczas uroczystości pogrzebowej o owocnej współpracy śp. Bogdana ze Szkołą Podstawową  nr 64 przypomniała pani dyrektor Anna Jagielska. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Michał Makatun przypomniał o współpracy Koła Łódź-Górna Widzew z Kołem Sybiraków w Łucku i o inicjatywie powstania dwóch znaków pamięci: Ronda Sybiraków i tablicy 20-lecia Oddziału Łódzkiego w kościele p.w. Maksymiliana M. Kolbego. W trakcie uroczystości panie z Klubu „Dąbrówka” odegrały Hymn Sybiraków. Uroczysty kondukt pogrzebowy prowadził Sztandar Szkoły Podstawowej nr 64.

Tradycyjnie od wielu lat rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir obchodzimy w kościele  Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Pabianicach.
W roku bieżącym uroczystość z okazji rocznicy 10 lutego odbyła się w dniu 14  lutego 2021 roku, na którą przybyli Sybiracy w bardzo ograniczonej ilości z pięciu Kół Łódzkiego Oddziału. Na sybiracką uroczystość przybyli przedstawiciele: Prezydenta Miasta Pabianic, Starosty, Rady Miejskiej i Powiatowej, przedstawiciele AK, Solidarności i Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki.
Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków, przybyłych na uroczystość rocznicową przywitał ks. Radosław Pawłowski. Msza św. odbyła się w intencji Sybiraków zmarłych na zesłaniu, zamordowanych w obozach, poległych w walkach na frontach wschodnim i zachodnim, za zmarłych już po powrocie do kraju oraz w intencji żyjących Sybiraków w podzięce za powrót do Ojczyzny,  Mszy św. przewodniczył również ks. R. Pawłowski.
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod tablicę upamiętniającą wydarzenia z lat 1939-1954, aby oddać hołd wszystkim deportowanym i więzionym.
Ks. R. Pawłowski odczytał modlitwę, następnie delegacje złożyli pod tablicą kwiaty, zapalili znicze i na tym uroczystość została zakończona. 

1 marca 2021 roku, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przed Pomnikiem Ofiarom Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi spotkali się przedstawiciele środowisk kombatanckich i osób represjonowanych, władz państwowych, parlamentarzystów oraz władz wojewódzkich i miejskich, by złożyć kwiaty i oddać hołd pomordowanym i prześladowanym.
Bardzo cieszę się z tego, że tu jesteśmy i po raz kolejny oddajemy cześć tym, którzy podjęli walkę z komunizmem, podjęli walkę o wolną Polskę, którzy nie zaniechali tej walki po zakończeniu II wojny światowej – zaznaczył marszałek województwa Grzegorz Schreiber.

Na uroczystość  przybyli: minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, dyrektor oddziału IPN w Łodzi Dariusz Rogut, były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc, poseł Włodzimierz Tomaszewski, delegacja Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku”, przedstawiciele 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej i Związku Sybiraków Oddział w Łodzi. W imieniu Sybiraków kwiaty złożył przy pomniku Ofiarom Komunizmu Michał Makatun.

W tym półroczu uroczyście obchodziliśmy setne urodziny naszej zasłużonej Sybiraczki, Pani Ireny Pawłowskiej, która została wyróżniona Odznaką Weterana służącego w drugiej wojnie światowej Military medals: a matter of honour. Pani Irena Pawłowska została uhonorowana w 2007 roku.

Gratulacje z okazji setnej rocznicy pani Irenie przekazał Prezes Rady Ministrów, który m.in. zaznaczył: Należy Pani do pokolenia głęboko doświadczonego najnowszą historią Polski. Była Pani świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość do Ojczyzny.
Seniorzy stanowią niezwykle istotną grupę naszego społeczeństwa. Możecie Państwo bardzo wiele dać rodzinie, najbliższemu otoczeniu i szczególnie młodym ludziom wkraczającym w czas dokonywania pierwszych, życiowych wyborów. Święty Jan Paweł II nazwał Seniorów „strażnikami pamięci zbiorowej”, którzy „mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości”. Proszę więc pamiętać, że wciąż potrzebujemy Pani doświadczenia i życiowej mądrości.    

Życzenia Jubilatce przekazała Prezydent Miasta Łodzi podkreślając: Pośród wielu znaczących dat na mapie ludzkiego życia, jubileusz setnych urodzin jest niezwykłym wydarzeniem. Ta piękna rocznica, która pozwala spojrzeć na miniony czas, wypełniony radościami, nadzieją, wiarą, miłością, przyjaźnią, ale także codzienną pracą i zwykłymi problemami. 

W piśmie do Jubilatki Prezesa i Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków czytamy: Zarząd Główny Związku Sybiraków składa Pani z okazji 100 urodzin najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i radości z dnia codziennego. Życzymy dalszych szczęśliwych dni w gronie kochających osób.

W 81. rocznicę drugiej masowej deportacji Polaków na Sybir (13 kwietnia 1940 roku) w kościele p.w. św. Antoniego z Padwy w Łodzi 11.04.2021roku spotkali się Sybiracy. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem Hymnu Sybiraków. Mszy  św. przewodniczył ks. kanonik Jarosław Kaliński.

We Mszy św. uczestniczyli Sybiracy podobnie jak w Pabianicach z następujących Kół: z Bałut, Górnej i Widzewa, Śródmieścia-Polesia, Pabianic i Zgierza.
Z darami ołtarza wystąpili: Edward Golański, Alojzy Sąsiadek, Wanda Rudna i Teresa Patrzyczna.
Za odprawioną Mszę św. z okazji  81. rocznicy drugiej masowej wywózki Rodaków na Sybir podziękowali Wanda Rudna i Alojzy Sąsiadek.

Po błogosławieństwie udzielonym przez proboszcza uczestnicy Mszy św. przeszli pod tablicę poświęconą

PAMIĘCI POLAKOM
ZAMĘCZONYCH W ZWIĄZKU SOWIECKIM
W LATACH 1939-1956.

Kwiaty pod tablicą od Sybiraków złożył Ryszard Szałowiło, prezes Koła Związku Sybiraków w Pabianicach.

13.04.2021. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przed Pomnik Katyński w Łodzi 13 kwietnia przybywały delegacje o różnych godzinach. W imieniu władz miasta kwiaty złożyła wiceprezydent Joanna Skrzydlewska.

Zbrodnia Katyńska, której ofiarą padło blisko 22 tys. polskich oficerów, była działaniem niezrozumiałym nawet na gruncie „logiki” terroru stalinowskiego. Być może władzami ZSRR kierowało poczucie zemsty za przegraną wojnę polsko-bolszewicką, albo też rolę odegrała niezłomna postawa Polaków wobec pojawiających się propozycji współpracy z władzą sowiecką – czytamy na stronie internetowej. Delegacja Łódzkich Sybiraków kwiaty złożyła pod Pomnikiem Katyńskim w godzinach popołudniowych.  

Łódź, 14.01.2021. poczet sztandarowy Szkoły Nr 64 w czasie pochówku prezesa Koła Łódź-Górna i Widzew B. Rymarczyka.
Pabianice, 14.02.2021. Uczestnicy składają kwiaty pod tablicą represjonowanym Rodakom.
Łódź, 01.03.2021. Składanie kwiatów pod Pomnikiem Ofiarom Komunizmu. Pierwszy z lewej Michał Makatun (Sybirak)
Łódź, 13.03.2021. Setne urodziny Ireny Pawłowskiej
Łódź, Odznaka Weterana Military medals: a matter of honour wręczona Pani Irenie Pawłowskiej w 2007 roku
Łódź, 11.04.2021. W czasie uroczystości z okazji rocznicy drugiej deportacji w kościele św. Antoniego.
Łódź, 11.04.2021. po złożeniu kwiatów pod tablicą PAMIĘCI SYBIRAKOM …

Tekst i zdjęcia: Teresa Patrzyczna, Stanisław Jurkin

Click to listen highlighted text!