Przebieg Pielgrzymki w tym roku był nietypowy, była ona jednodniowa i było bardzo mało Sybiraków, przyczyną były obostrzenia związane z koronawirusem COVID-19. Na uroczystość przybyły tylko 2 poczty sztandarowe.

8 maja czteroosobowa grupa Sybiraków z Oddziału Łódzkiego uczestniczyła rano w Grodźcu Opolskim – w Sanktuarium Matki Bożej Sybiraków, gdzie Mszy św. przewodniczył ks. Zdzisław Banaś i wygłosił homilię. Po Mszy św. do zebranych przemówili Wojewoda Opolski i Sołtys Gminy grodzieckiej. Po uroczystości  Sybiracy i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą na ściennie frontowej świątyni o brzmieniu:

PAMIĘCI

OFICERÓW POLSKICH

ZAMORDOWANYCH W KATYNIU

ZAGINIONYCH

Z OSTASZKOWA I STAROBIELSKA

ORAZ MARTYROLOGII POLAKÓW

WYWIEZIONYCH NA SYBIR

Na zakończenie uroczystości Sybiracy i zaproszeni goście zrobili wspólne zdjęcie z Wojewodą Opolskim.

W godzinach popołudniowych w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze Mszę św. odprawili Ojcowie Paulini w koncelebrze z ks. Zdzisławem Banasiem Krajowym Duszpasterzem Sybiraków, który modlił się za Panią Irenę Pawłowską w stulecie jej życia i wszystkich Sybiraków.

Po Mszy św. i krótkiej  rozmowie  z księdzem kapelanem  Z. Banasiem wyruszyliśmy w podróż powrotną do Łodzi. 

Grodziec, 08.05.2021. Delegacje Zesłańców w Kalwarii Sybiraków.
Click to listen highlighted text!