Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 stycznia 2021 roku na wieczną wartę do Pana
śp. dr Adam Wołk

Urodził się w Warszawie 2 sierpnia 1928 roku. Na zesłaniu w Kazachstanie przebywał sześć lat (1940 – 1946).

Syn ziemiańskiej rodziny, żołnierz, naukowiec, miłośnik przyrody. Był jednym z najstarszych członków Związku Sybiraków Oddziału Rejonowego w Puławach. Działacz społeczny na wielu polach. Między innymi współorganizował puławski Oddział Związku Sybiraków i do końca życia aktywnie uczestniczył w jego działalności. Pełnił fimkcję przewodniczącego Komisji Historycznej, a tak należał do Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Związku Sybiraków. Jest autorem 72 publikacji o tematyce syberyjskiej, a także wielu artykułów historycznych. Za pobyt na zesłaniu otrzymał nadany przez Prezydenta RP Krzyż Zesłańców Sybiru. Za ofiarną pracę społeczną w Związku Sybiraków został uhonorowany medalami ,,Pro Memoria” oraz ,,Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków”.

W Jego osobie straciliśmy wielkiego patriotę, serdecznego przyjaciela.
Cześć Jego pamięci.

Zarząd Oddziału Rejonowego Związku Sybiraków w Puławach.

Click to listen highlighted text!