Uroczystości w Zaciszu w 81. rocznicę deportacji na Sybir

W dniu 13 czerwca 2021r. z okazji kolejnej rocznicy deportacji mieszkańców na Syberię i do Kazachstanu  mieszkańców Zacisza i okolic wzięliśmy udział w uroczystej mszy św. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Zabłudowie. Główna część uroczystości odbyła się przy obelisku w kol. Zacisze.

Po wysłuchaniu hymnu Sybiraków, modlitwie ks. proboszcza w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków, prowadząca spotkanie Sekretarz Jolanta Hryniewicka, przywitała wszystkich zebranych z imienia i nazwiska oraz poczty sztandarowe szkoły im. Sybiraków  w Rafałówce i Ochotniczej Straży Pożarnej również z tej miejscowości.

Poproszony o głos burmistrz Zabłudowa p. Adam Tomanek przybliżył ideę tego spotkania i przypomniał, że spotykamy się w tym miejscu już od 21 lat.

W okolicznościowym przemówieniu p. Tadeusz Chwiedź, prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku  omówił przyczyny deportacji, główne powody represji, jakie spotkały leśników w I masowej wywózce oraz  przesłanie zawarte w Statucie Związku – przebaczenie, pojednanie i zgoda –  jakie my Sybiracy mamy przekazywać młodemu pokoleniu.

Uświetnieniem uroczystości była dekoracja nadanymi odznaczeniami związkowymi – Zasłużony dla Związku Sybiraków paniom Cecylii Halickiej i Barbarze Kulikowskiej  oraz Honorowymi Odznakami Sybiraka nauczyciele szkoły im. Sybiraka w Rafałówce pani Małgorzacie Godlewskiej i panu Leszkowi Matysewicz.

Z powodu awarii prądu nie odbyła się część artystyczna (pogoda), ale i tak podziękowaliśmy dzieciom i nauczycielom za włożony trud w przygotowanie przedstawienia.

Następnym punktem programu była niecodzienna sprawa. Poproszona o głos p. dyrektor szkoły im. Sybiraków Edyta Szóstko – Łapińska powiedziała, że decyzją Rady Szkoły, posadzony w 2006 roku dąb, otrzymał imię Sybirak . Tabliczka z datą 2006 i 2021 została umieszczona przy drzewie, obecnie już sporej wielkości.

Uroczyste składanie kwiatów i zapalenie zniczy, w ciszy i skupieniu dopełniło powagi uroczystości. Również obecność wielu zaproszonych gości, a szczególnie prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Zesłańców Sybiru p. Jerzego Bołtucia, Przewodniczącej Rady miasta i gminy Antoniny Kuna wraz z osobami towarzyszącymi, dyrektor Ośrodka  Animacji Kultury p. Cecylią Halicką, przedstawicieli nadleśnictwa Żednia, Muzeum Pamięci Sybiru p. Moniką Szarejko oraz wielu mieszkańców kol. Zacisze.

Na zakończenie prowadząca spotkanie podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Tekst: Jolanta Hryniewicka

Przemawia Prezes Związku Sybiraków Z.O. w Białymstoku Pan  Tadeusz Chwiedź. Obok Pani Sekretarz Jolanta Hryniewicka. 
Moment dekoracji Dekoruje Pan Tadeusz Chwiedź Prezes Związku Sybiraków Z.O. w Białymstoku obok asystuje Pani Sekretarz Jolanta Hryniewicka.