Czy szkoła może obchodzić imieniny?

Imieniny szkoły to rocznica nadania imienia. W Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach obchodzone były po raz drugi jako Święto Szkoły w ostatni dzień przed feriami zimowymi. Chociaż to dopiero druga rocznica, ale już wykształciła się pewna tradycja: wystąpił poczet sztandarowy, śpiewaliśmy wspólnie hymn, salę ozdobiły symboliczne dekoracje, obejrzeliśmy kolejny podniosły i wzruszający spektakl (tym razem jako opowieść dziadka dla swej wnuczki) przeplatany wierszami i pieśniami o charakterze patriotycznym (wciąż nowy repertuar i nowi wykonawcy), wysłuchaliśmy ważnych przemówień i nieustannych deklaracji o wychowaniu w poczuciu patriotyzmu. Młodzież swoim zachowaniem po raz kolejny dała wyraz dojrzałości i zrozumienia dla tragicznego losu swojego niezwykłego patrona. Zaciemniona sala, świece w rękach występujących, przejmująca muzyka, stare fotografie i obrazy ilustrujące tragiczne dzieje narodu polskiego, wyświetlane jako tło dla występujących – to wszystko sprawiło, że klimat tej uroczystości znacznie odbiegał od tradycyjnych akademii w wielu szkołach. Wyjątkowy patron zasługuje na wyjątkowe traktowanie.
Dziękujemy, że Wy, Sybiracy, jesteście z nami.
Swoje podziękowanie wyrazili też w niezwykły sposób Sybiracy wierszem pana Rafała o małej tabliczce, kwiatami imieninowymi złożonymi na ręce Dyrektor pani Renaty Mikołajów oraz odznaczeniami Odznaka Honorowa Sybiraka przyznanymi paniom:
Katarzynie Brauza i Agnieszce Celuch. Obie wyróżnione traktują to jako publiczne zobowiązanie do jeszcze większego zaangażowania w ideę utrwalania pamięci o „Golgocie Wschodu”.

Turniej wiedzy o patronie

Nowością tegorocznego Święta Szkoły był ‚„Turniej wiedzy o patronie” w formie konkurencji drużynowej. Uczniowie wszystkich klas otrzymali wcześniej materiały z zagadnieniami dotyczącymi historii i geografii Syberii, znaczących postaci oraz miejsc pamięci. Na sali gimnastycznej wyznaczono stanowiska dla wszystkich klas, pytania były wyświetlane z rzutnika, a wszyscy odpowiadali, jednocześnie zapisując odpowiedzi na przygotowanych kartach. Zadania były trudne i bardzo urozmaicone. Oprócz pytań z wiedzy o geografii Syberii, ważnych datach i postaciach z tamtego okresu, uczniowie musieli po ułożeniu puzzli ze zdjęć rozpoznać znaki pamięci i symbole z najbliższej okolicy, wykazać się znajomością hymnu szkoły, napisać list do przyjaciół opisujący życie na Syberii czy zrobić „coś z niczego”, czyli wczuć się w los zesłańców, którzy musieli sobie zorganizować życie tam, na wygnaniu. Z brzozowych palików, dratwy i gałganów trzeba było wykonać dowolny mebel i zabawkę, Zaangażowanie i pomysłowość były ogromne, trochę gorzej z trwałością, ale pracujący mieli bardzo mało czasu. Ciekawa okazała się konfrontacja z panem Rafałem – naszym Sybirakiem, który z nostalgią wspominał, że tam, na Syberii nie było sznurków. Na pytanie uczniów, jak sobie radzili, odpowiedział, że musieli rwać łyko z drzew, aby coś związać. Prawdziwa, żywa lekcja historii. A pan Rafał najlepszym nauczycielem.
I choć nagrodą dla zwycięskiej klasy 2a był wspaniały puchar ufundowany przez Dyrektor Gimnazjum, to najcenniejsze zdaniem organizatorów są emocje, wzruszenia, znajomość problematyki oraz integracja i zaangażowanie klas, … a także zdrowa rywalizacja. Czyli przyjemne z pożytecznym.
Puchar jest przechodni, więc za rok na pewno znów będzie wspaniała zabawa połączona z nauką.
I jak na święto i imieniny przystało, wszyscy mogli raczyć się słodkościami upieczonymi przez wspaniałe mamy. Było pycha.

Mała tabliczka

Jak taka mała, niema tabliczka może kryć tyle historii?
Dziejów narodu, losów jednostek, państwa upadków i glorii.
Mała tabliczka, a tyle prawdy każda litera ukrywa,
O tych, co byli, są i nie będą. W niej mieszka prawda prawdziwa.
W małej tabliczce niczym w zwierciadle widać rozdroża Sybiru;
Komni, Czukotka, Irkuck, Buchara. Miejsca przywdziane w czerń kiru.
Mała tabliczka na licu szkoły zwiększa jej siłę rażenia
Bo, do niedawna anonimowa, dziś Sybiraków imienia.
Cieszy mnie widok barwnej tabliczki, mimo to temat jest sporny,
Czy ją przedwcześnie nie zechcą zgubić – polskiej oświaty – r e f o r m y?
A przecież mała, niema tabliczka ważnym przesłaniem się chlubi.
Chce bowiem przenieść przez pokolenia to, co w historii się gubi.
Od Was zależy przyszli rodzice, jak przetrwa sztile i burze?
Czy będzie sama w sobie historią, czy tylko szyldem na murze?

Rafał Paszek

Uroczystość Święta Szkoły

Wręczanie Odznak Honorowych Sybiraka paniom Agnieszce Celuch i Katarzynie Brauza

Zaproszeni goście na uroczystości Święta Szkoły

Pan Rafał Paszek w imieniu Sybiraków wręczył kwiaty Dyrektor Gimnazjum pani Renacie Mikołajów

Oprac.: Agnieszka Celuch

Click to listen highlighted text!