Na wniosek Prezesa Związku Polaków Kazachstanu Pani Katarzyny Ostrowskiej przy współpracy z nauczycielem języka i kultury polskiej skierowanym do pracy w Kazachstanie przez ORPEG panem Stanisławem Kamińskim, Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków odznaczył dwudziestu jeden najstarszych potomków Polaków deportowanych do Jasnej Polany w Północnym Kazachstanie w 1936 roku.

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków uroczyście wręczył Ambasador RP w Kazachstanie Pan  Selim Chazbijewicz w sobotę 25 września 2021 roku w Domu Kultury wsi Jasna Polana. Pan Ambasador przedstawił zarys historii deportacji, uwarunkowania polityczne i obecną sytuację ludności polskiego pochodzenia w Kazachstanie. Odznaczonym pogratulował wyróżnienia i zapewnił, że władze i naród Rzeczpospolitej pamięta o nich.

Od lewej Selim Chazbijewicz Ambasador RP w Kazachstanie, w strojach ludowych uczniowie Szkoły Średniej w Jasnej Polanie, Stanisław Kamiński nauczyciel języka polskiego skierowany do pracy dydaktycznej w Kazachstanie przez ORPEG, Katarzyna Ostrowska Prezes Związku Polaków Kazachstanu
Od lewej Irena Pajewska członek Zarządu Związku Polaków Kazachstanu, Selim Chazbijewicz Ambasador RP w Kazachstanie, Stanisław Kamiński nauczyciel języka polskiego skierowany do pracy dydaktycznej w Kazachstanie przez ORPEG
Od lewej Irena Pajewska członek Zarządu Związku Polaków Kazachstanu, Polina Polańska odznaczona Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków, Selim Chazbijewicz Ambasador RP w Kazachstanie, Stanisław Kamiński nauczyciel języka polskiego skierowany do pracy dydaktycznej w Kazachstanie przez ORPEG
Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową: Anatolij Rafalski, Piotr Orżechowski, Nina Orżechowska, Anatolij Romaniuk, Jelena Urbanowicz, Aniela Wachowska, Kazimiera Mokrych, Kazimierz Koszarski, Kazimiera Koszarska, Julia Sarnicka, Galina Sarnicka, Karolina Kulikowska, Rafalina Zalewska, Józefa Sztelter, Polina Polańska, Kazimiera Możanowska, Józef Możanowski, Cezary Barewicz, Walery Goławski, Stanisław Mokrecki, Janina Mokrecka

Link do filmu: https://cloud.mail.ru/public/mvHC/GMTsk3Fih

Tekst i zdjęcia: Stanisław Kamiński
Nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG

Click to listen highlighted text!