Wrocławskie obchodny Dnia Sybiraka rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną odprawioną w kościele pw. św. Bonifacego przy placu Staszica.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych : 10 pułku dowodzenia Garnizonu Wrocław, Oddziału Związku Sybiraków, szkół, organizacji społecznych i kombatanckich przy muzycznej oprawie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych nastąpiło rozpoczęcie Mszy św.

Na wstępie ks. dr Jerzy Żytowiecki proboszcz tutejszej parafii przywitał wszystkich uczestników i przedstawił ks. dr Adama Łuźniaka Dziekana Wrocławskiej Kapituły Metropolitalnej prowadzącego nabożeństwo oraz koncelebransów: ks. prof. Franciszka Głoda, ks. Wojciecha Tokarza,  ojca Witolda Barana, ks. Janusza Radzika. Homilię wygłosił ks. dr Adam Łuźniak w oparciu o Ewangelię św Łukasza rozdz .8 w której Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym mieszkańcom Galilei, którzy mieli swoje plany i marzenia.
To tak jak zesłańcy syberyjscy pomimo straszliwych warunków potrafili też je mieć a nawet stworzyć sobie przestrzeń wolności dzięki wierze i solidarności ludzkiej.

Po błogosławieństwie, po salucie sztandarami i ich wyprowadzeniu uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Zesłańcom Sybiru na pobliski Plac Strzelecki.

Po wprowadzeniu i ustawieniu przed  Pomnikiem pocztów sztandarowych, Orkiestry Reprezentacyjnej WL, Kompanii Honorowej odegrano i wspólnie odśpiewano  Hymn Rzeczpospolitej Polskiej.

Następnie wystąpił Prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka, który nawiązał do tragicznej daty 82. rocznicy napaści bolszewickiej Rosji w dniu 17 września 1939. Był to nóż w plecy wbity nam w czasie walki z hitlerowskim najeźdźcą. Dla mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej był to dzień utraty Ojczyzny i pozbawienia ich wszelkich praw. Okrucieństwa bolszewików doświadczyliśmy bardzo szybko. Już w lutym 1940 r miała miejsce „Pierwsza Masowa Zsyłka na Sybir”, która zapoczątkowała deportację ludności polskiej. W czterech masowych zsyłkach w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku oraz w czerwcu 1941 r.

wywieziono na Sybir i do Kazachstanu w straszliwych warunkach setki tysięcy Polaków kierując ich do niewolniczej pracy. Jak trudne były to warunki świadczy fakt że jedna trzecia zesłańców, ponad trzysta tysięcy zmarła z głodu, zimna i morderczej, niewolniczej pracy. Została na zawsze w bezimiennych mogiłach na „nieludzkiej ziemi” W tym dniu my, Sybiracy kierujemy swe myśli do naszych rodziców i krewnych. To dzięki Ich wierze, patriotyzmowi i miłości do nas zostaliśmy ocaleni. Cała dzisiejsza uroczystość jest Im poświęcona. Niech nigdy ofiara Ich życia nie zostanie zapomniana i niech będzie ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń do jakich zbrodni jest zdolny człowiek opętany ideologią bolszewizmu czy faszyzmu. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy razem z nami uczestniczą w tej uroczystości.

Po przemowie prezes Eugeniusz Kuszka przywitał przybyłych przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, księży, żołnierzy, nauczycieli, uczniów i harcerzy.

Kolejno witał: Wicewojewodę Dolnośląskiego p. Jarosława Kresę, Prezydenta Wrocławia p. Jacka Sutryka z osobami towarzyszącymi, Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego p. Andrzeja Jarocha, p. Pawła Aszkiełowicza pełnomocnika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób       Represjonowanych, przedstawiciela Pani poseł Beaty Kempy p. Krzysztofa Tarnackiego, zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji p. Karola Pawłowskiego, Komendanta Miejskiej Policji p. inspektora Macieja Januszkiewicza, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Romana Kowalczyka, Pełnomocnika Wojewody do Spraw Kombatantów p. Damiana Mrozka, ks. dr kanonika Adama Łuźniaka przedstawiciela Metropolity Wrocławskiego, naszych kapelanów ks. prof. Franciszka Głoda, ks. dr Jerzego Żytowieckiego gospodarza tego pięknego znaku pamięci, ks. Wojciecha Tokarza, ks. Janusza Radzika, ojca Witolda Barana i ks. Andrzeja Pańczaka.   Wielkiego Przyjaciela Sybiraków wójta Gminy Kobierzyce p. Ryszarda Pacholika, Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z Dowódcą Garnizonu Wrocław Panem  Generałem Dariuszem Krzywdzińskim współorganizatorem tej uroczystości. Sztandar 10 Pułku Dowodzenia, Kompanię Honorową i Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych- Szefa Sztabu Wojewódzkiego p. płk. Piotra Rupę, przedstawiciela Straży Miejskiej p. Naczelnika Grzegorza Dondziaka. Przedstawicieli organizacji kombatanckich, członków Armii Krajowej z prof.  Stanisławem Ulaszewskim i p. prezes Stowarzyszenia  Rodzina Katyńska Teresą Gwarą. Młodzież szkolną ze sztandarami licznie przybyłą na uroczystość.
Szczególnie gorąco przywitał Prezes wszystkich Sybiraków i ich rodziny, którym z uwagi na wiek i dolegliwości coraz trudniej  uczestniczyć w takich uroczystościach. Mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska reprezentowanych niezbyt licznie ze względu na pandemię.

Wszyscy, którzy przybyli na nasz MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SYBIRAKA sprawili nam Sybirakom wielką radość.

Po tych słowach Prezesa Związku Sybiraków nastąpiły wystąpienia okolicznościowe:
– Dowódcy Garnizonu Wrocław Generała Dariusza Krzywdzińskiego
– Wicewojewody Dolnośląskiego p. Jarosława Kresy
– Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego p. Andrzeja Jarocha
– Prezydenta Wrocławia p. Jacka Sutryk
oraz Kuratora Oświaty p. Romana Kowalczyka

Wszyscy mówcy nawiązywali do tragicznej rocznicy i straszliwych następstw dla Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie spowodowanych wkroczeniem Armii Sowieckiej . Wielu z tych ,którym udało się  przeżyć i wrócić do Ojczyzny osiedliło się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, tu odbudowywali miasto i swoje życie. Młodzież nie może zapomnieć tej daty i tej ofiary zesłańców na Sybir i do Kazachstanu.

Po przemówieniach nastąpiła ceremonia odznaczenia Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Związku Sybiraków” Otrzymali ją niezawodni wieloletni przyjaciele Związku Sybiraków: p. Jarosław Kresa, p. Jacek Sutryk , p. Damian Mrozek  i nieobecny na uroczystości poseł na Sejm RP p. Paweł Hreniak
Pani Genowefa Suwała została odznaczona Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Następnie Kapelan Sybiraków ks. prof. Franciszek Głód zaprosił zebranych do modlitwy ekumenicznej za zesłańców, którym nie dane było wrócić do Ojczyzny, którzy pozostali bezimienni w bezkresach śnieżnej tajgi i za tych którym udało się powrócić.
Po modlitwie oczytano Apel Pamięci. Wzywani do apelu byli wszyscy obrońcy Ojczyzny ,patrioci walczący z wrogiem z wszystkich stron oraz zesłańcy, którzy zginęli śmiercią męczeńską. Bezpośrednio po Apelu dla uczczenia pamięci Ofiar agresji sowieckiej na Polskę Kompania Honorowa 10 Pułku Dowodzenia oddała Salwę Honorową.
W dalszym przebiegu uroczystości nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem przy akompaniamencie werblisty tremolo.

Po złożeniu wieńców Orkiestra odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego – słynne Legiony.

Uroczystość zakończył Prezes Zarządu Oddziału ZS Eugeniusz Kuszka podziękowaniami za pomoc w organizacji obchodów naszego święta i uczestnictwo .Kończąc wystąpienie poprosił o wspólne odśpiewanie Hymnu Sybiraków.
Na uczestników uroczystości czekała pyszna zupa jarzynowa ufundowana przez p. Prezydenta Wrocławia p. Jacka Sutryka.

https://wroclaw.tvp.pl/55903842/17-wrzesnia-swiatowy-dzien-sybiraka-i-rocznica-sowieckiej-agresji-na-polske

Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych
Uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Bonifacego
Uroczystość przed pomnikiem Zesłańcom Sybiru przy Placu Strzeleckim
Uroczystość przed pomnikiem Zesłańcom Sybiru przy Placu Strzeleckim
Kompania Honorowa 10 Pułku Dowodzenia
Przedstawiciele ZS A. Mikuć , Eugeniusz Kuszka i Ryszard Janosz i odznaczeni prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wicewojewoda Jarosław Kresa i Damian Mrozek
Odznaczona medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej p. Genowefa Suwała
p. Ryszard Janosz, Eugeniusz Kuszka, Genowefa Suwała i P. Jarosław Kresa
Wieniec składają: Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej Jaroch i Pełnomocnik Wojewody do spraw kombatantów Damian Mrozek
Pozostałe delegacje przybyłe na uroczystość
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych

 

Pomnik Zesłańcom Sybiru przy Placu Strzeleckim we Wrocławiu

Tekst i zdjęcia: Nijola Stankiewicz- Latosik  

Click to listen highlighted text!