Obchody Dnia Sybiraka w Rzeszowie

Dzień Sybiraka 17 września 2021 r w Rzeszowie został w tym roku uczczony zorganizowaniem uroczystości przez X Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków wspólnie z Oddziałem Związku Sybiraków przy wsparciu 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość pod patronatem Wojewody Podkarpackiej pani Ewy Lenart rozpoczęto Mszę św. odprawioną w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, celebrowaną przez biskupa ordynariusza rzeszowskiego Jana Wątrobę, który uczestniczył w całej uroczystości.
Po nabożeństwie młodzież szkolna, delegacje ze sztandarami i wojskiem przeszli przed pomnik  Sybiraków,  gdzie kontynuowano uroczystość. Po odczytanym Apelu Pamięci pierwszy zabrał głos dyrektor X Liceum imienia Sybiraków w Rzeszowie pan Robert Barłowski, który w krótkich słowach zawarł sens i potrzebę przekazywania młodzieży tak ważnych wydarzeń historycznych jak zesłania syberyjskie Polaków.

Podczas uroczystości prezes Oddziału Związku Sybiraków pani Danuta Zbyszyńska w krótkim rysie historycznym przedstawiła dzieje narodu polskiego o zachowanie tożsamości narodowej i znaczący udział Sybiraków w tych zmaganiach, ze szczególnym uwzględnieniem losów zesłańców z lat 1914 — 1956.

Krótkie przemówienie wygłosiła również pani Wojewoda Ewa Leniart, podkreślając znaczenie działalności i patriotyzmu Sybiraków w rozwoju Polski – „ pielęgnując polskość we własnych rodzinach i przekazując ją kolejnym pokoleniom wierzyli, że wrócą kiedyś do wolnej i niepodległej Polski. Części z nich się to udało, niektórzy wrócili dopiero po latach. Wielu jednak na zawsze pozostało na „nieludzkiej ziemi”, cały czas mając w sercu ukochaną Ojczyznę…”

Na zakończenie uroczystości wieńce złożyły delegacje wojska, kombatantów i młodzieży szkolnej. Liczna reprezentacja młodzieży X LO im. Sybiraków z Wojskiem Obrony Terytorialne oraz zaproszeni goście.

W uroczystych obchodach Dnia Sybiraka uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, członkowie Związku Sybiraków, kombatanci oraz mieszkańcy miasta.

Ordynariusz Diecezji rzeszowskiej ks. bp Jan Wątroba
Pomnik Sybiraków w Rzeszowie
Przemawia Danuta Zbyszyńska – prezes rzeszowskiego Oddziału
Przemawia Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki
Społeczność szkolna X LO im. Sybiraków w Rzeszowie
Społeczność szkolna X LO im. Sybiraków w Rzeszowie
Kwiaty składają przedstawiciele władz samorządowych

Tekst: Danuta Zbyszyńska
Zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie