Złożeniem wiązanek pod Mauzoleum na Cmentarzu w Brzeźnicy rozpoczęliśmy w dniu 24 września br. sybirackie uroczystości organizowane po raz pierwszy wspólnie z Gminą Dębica. Dokonali tego – Kordian Borejko – Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, Delegacja Zarządu Oddziału Związku w Tarnowie z Prezesem Oddziału – Janem Kitą, Maria Aktyl, Jan Kudyba, Barbara Nożyńska w imieniu Dębickich Sybiraków, Piotr Chęciek – Starosta Dębicki, Marek Mikrut – Z-ca Wójta i Piotr Żybyra – Przewodniczący Rady – w imieniu Gminy Dębica, Maciej Małozięć – Z-ca Burmistrza i Józef Sieradzki – Przewodniczący Rady – w imieniu Miasta Dębica, Marcin Ciszek – Dyrektor CKiB , Jan Halwa – Radny Gminy w imieniu społeczeństwa Brzeżnicy, Ppłk Krzysztof Wydrzyński – d-ca 33 Batalionu Piechoty 3 Podkarpackiej Brygady WOT.

Apel Pamięci odczytał Krzysztof Glijer – major rez. W.P. – syn i wnuk Sybiraka, członek Koła Zw. Sybiraków w Dębicy. Starosta, przedstawiciele Urzędu Gminy i Sybiracy zapalili znicze na grobie Sybiraka Zbigniewa Godzisza współtwórcy Koła Sybiraków w Dębicy, jego wieloletniego prezesa. Uchwałą Rady Gminy Dębica z dnia 15.07.2021 r uznanego tytułem honorowym „Zasłużony dla Gminy Dębica„. Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe i Orkiestra Gminy Dębica.

Druga część obchodów odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźnicy. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu Sybiraków,  następnie wręczono odznaczenia: Marii Nykiel w imieniu Prezydenta RP Starosta Dębicki Piotr Chęciek wręczył Krzyż Zesłańców Sybiru. Za szacunek oraz sympatię dla Dębickich Sybiraków, za udzielane wsparcie i pomoc – Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie przyznał społeczności Gminy Dębica Odznakę Honorową Sybiraka. Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy – Piotra Żybury odznakę tę przekazał Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Kordian Borejko. Taką też odznakę z rąk Prezesa otrzymała Ludmiła Wasilewska – Członek Koła – repatriantka z Kazachstanu. Złotymi Odznakami za Zasługi dla Związku Sybiraków uhonorowani zostali : Maria Aktyl – Prezes Koła w Dębicy, Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica, Marek Mikrut – Zastępca Wójta Gminy Dębica, Marcin Ciszek – Dyrektor CKiB, Jurek Godzisz – Wiceprezes Koła w Dębicy, Barbara Nożyńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Krystian Fila – Wiceprezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów w Rzeszowie, podkarpacki koordynator Fundacji „Nie zapomnij o nas” .

Wójt Gminy Dębica, wręczył statuetkę ” Helena z Reyów” gościowi spotkania – Prezesowi Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie – Kordianowi Borejko, a Maria Aktyl złożyła podziękowania za odznaczenia, za współpracę, za wsparcie i pomoc udzielane Sybirakom. Ludmiła Wasilewska wspomniała o serdecznościach i pomocy jakie spotkały ją i jej córki po przyjeździe do Polski i osiedleniu się w Dębicy. Zaapelowała do władz, parlamentarzystów o wsparcie działań Gminy Dębica i Wójta Stanisława Rokosza w prowadzonym procesie repatriacyjnym Polaków Z Kazachstanu – trwającym od 2019 roku i jak na razie bez konkretnych decyzji .

Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura odczytał Uchwałę Rady Gminy Dębica na mocy, której nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Dębica” zmarłemu Zbigniewowi Godziszowi dawnemu mieszkańcowi Pustkowa Osiedla, Sybirakowi. Marek Mikrut Zastępca Wójta odczytał laudację, w której przedstawił życiorys uhonorowanego. Wójt Gminy Stanisław Rokosz wręczył Statuetkę, a odebrał ją Jerzy Godzisz – syn Zbigniewa Godzisza, który podziękował w imieniu całej rodziny za przyznanie tego zaszczytnego tytułu swemu ojcu.

Uroczystość zakończył montaż słowno muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej i koncert pieśni żołnierskiej w wykonaniu Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Gminy Dębica .

Władze Gminy i Sybiracy, przejechali do Paszczyny aby pod Ścianą Pamięci Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci zapalić znicze i upamiętnić tych którzy tu zginęli i przebywali.

Mauzoleum Pamięci z urnami ziemi z 14 pól bitewnych Polaków w czasie II Wojny Światowej
Poczty sztandarowe szkół gminnych
Apel Pamięci prowadzi wnuk i syn Sybiraków, członek Koła – mjr. Krzysztof Glijer, Obok red Grzegorz Rzepka – Polskie Radio Rzeszów
Wiązankę w imieniu Zarządu Głównego Związku składa Prezes – Kordian Borejko
Uczestnicy uroczystości
Uczestnicy uroczystości
Wójt Gminy Dębica przekazuje Kordianowi Borejce Statuetkę Heleny (Jabłonowskiej) z Reyów
Ściana Pamięci na terenie byłego hitlerowskiego obozu pracy w Pustkowie. Wiązankę w imieniu Zarządu Głównego składa Kordian Borejko w towarzystwie Marii Aktyl – Prezes Koła w Dębicy
Znicz zapalają Jan Kita i delegacja Zarządu Oddziału w Tarnowie
Pamiątkowe zdjęcie Prezesa Zarządu Głównego z tarnowskimi i Dębickimi Sybirakami na tle Ściany pamięci.

Tekst i zdjęcia:  Jerzy Godzisz

Click to listen highlighted text!