Mszą św. w kościele pw. św. Jadwigi w intencji Sybiraków pozostałych na Syberii , zmarłych i jeszcze żyjących rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka w  Kole Związku Sybiraków w Dębicy.  Corocznie po mszy odbywają się uroczystości przy Grobie Nieznanego Sybiraka na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy. Chwila ciszy i skupienia.

Wiązanki kwiatów w dowód pamięci złożyli Dębiccy Sybiracy, rodziny Sybiraków i lokalne władze. Wobec  Sybirackiego  Sztandaru  uczynili  to : Pan Piotr Chęciek – Starosta Dębicki z swym zastępcą Adamem Pieniążkiem , Pan Marek Mikrut – Zastępca Wójta Gminy Dębica wraz z Panem Piotrem Żyburą – Przewodniczącym Rady Gminy Dębica. Pan Mateusz Cebula – klub Radnych PIS, Pan Stanisław Skawiński w imieniu Nowej Lewicy, Pan Sylwester Bieszczad – Komendant Straży Miejskiej , z radnymi: Panią Renatą Barszcz i Panem Jerzy Kulą – imieniu Rady  Miasta Dębica. Władz  miejskich  nie  było .  Dziękujemy wszytkom za udział w uroczystości, a dębickim harcerzom na czele z Komendantem Hufca ZHP Panem Sławomirem Gleniem – szczególnie.

Symboliczny Grób Sybiraka na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy  
Poczet sztandarowy Kola Sybiraków w władaniu harcerzy Hufca ZHP w Dębicy  
W imieniu Koła wiązankę składają – Maria Aktyl, Jan Kudyba, Barbara Nożyńska  
Nasi członkowie – od lewej: Agnieszka Gawron – córka Sybiraka Janka Kudyby, mjr. Krzysztof Glijer, Jan Kudyba, Barbara Nożyńska, Maria Aktyl  
Wiązankę składa Starosta Dębicki – Piotr Chęciek, i wicestarosta Adam Pieniążek  
Nasi Sybiracy – Adam Skała i Stanisław Czyż  
Uczestnicy uroczystości w Dębicy

Tekst i zdjęcia: Jerzy Godzisz

Click to listen highlighted text!