Sybiracy – Zarząd Główny

Adres:

ul. Chmielna 15 lok. 108
00-021 Warszawa

tel./faks: +48 22 827 93 71, 798 790 633

E-mail: biuro@sybiracyzg.pl

NIP: 525 15 62 301, KRS 0000053657

Związek jest organizacją pożytku publicznego.

Biuro otwarte: poniedziałek–piątek godz. 8–15

Numer rachunku bankowego Zarządu Głównego:

PKO BP SA I Oddział w Warszawie
85 1020 1013 0000 0502 0149 8617

 


Wyświetl większą mapę

Strona internetowa Zarządu Głównego Związku Sybiraków została zaprojektowana i wykonana społecznie.