W dniu 19 września 2021 roku obchodzono uroczyście Światowy Dzień Sybiraka w Legnicy. Uroczystości rozpoczęły się  nabożeństwem w kościele p.w. Św. Trójcy pod przewodnictwem nowego Biskupa legnickiego ks. prof. Andrzeja Siemieniewskiego i Kapelana Sybiraków ks. Proboszcza Andrzeja Tracza. Biskup odprawił Mszę św. i wygłosił homilię, po części poświęconą przeżyciom Sybiraków. Następnie zebrani udali się pod Pomnik Zesłańcom Sybiru (autorstwa prof. Grzegorza Niemyjskiego).

Przy Pomniku głos zabrali: Pani Wanda Puchała – członek Zarządu Głównego ZG i Wiceprezes Zarządu Oddziału, która mówiła o przeżyciach na Syberii, w imieniu Prezydenta Miasta – Pani Jadwiga Ziemkiewicz, Starosta Legnicki – Pani Janina Mazur, a także dr Tadeusz Samborski – Prezes Stowarzyszenia „Krajobrazy”. Modlitwę odmówił ks. biskup Andrzej Siemieniewski. Następnie złożono kwiaty, zapalono znicze, odegrano i odśpiewano hymn Sybiraków. W dniu 20 września br. w legnickiej Katedrze nastąpił ingres nowego  ks. Biskupa legnickiego.

Wyjątkowy charakter miały uroczystości, które odbyły się w Jaworze w dniu 24 września 2021 r.

Obchody rozpoczęto Mszą św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza  Łukasza Misiaka, który wygłosił bardzo wzruszające kazanie, ujmujące w swojej treści.. Po uroczystości w kościele pw. św. Marcina zebrani udali się pod pomnik, słowo powitania i przypomnienia o przeżyciach na deportacji w głąb ZSRR  wygłosiła Prezes Koła Pani Emilia Kotek. Na tę uroczystość przybyły władze Miasta i Powiatu z Burmistrzem Panem Emilianem Berą i Starostą Jaworskim Panią Anetą Kucharczyk. Ze strony Oddziału udział wzięli Pan Antoni Dziemirowicz i Pani Wanda Ostrowska, ponadto była obecna młodzież szkolna i Poczty Sztandarowe. Złożono kwiaty, zapalono znicze przy pomniku.

Dalsza część obchodów odbyła się w klubie „Azyl” w siedzibie Zamku Jaworskiego. Zebranych powitała Prezes Koła Pani Emilia Kotek, kończąc przemówienie wierszem Mariana Jankantisa „Ten ktoś”. Głos zabrali Burmistrz Miasta Pan Emilian Bera, Starosta Pani Aneta Kucharczyk.  Marszałek Sejmu Pani Elżbieta Witek przysłała list, który odczytała w Jej imieniu Pani Aneta Trela.
Za organizację uroczystości, liczny udział (ponad 50 osób) podziękowała zebranym Pani Emilia Kotek. W dniu następnym członkowie Koła w Jaworze odwiedzili chorych Sybiraków, wręczając im słodycze i składając życzenia zdrowia i pomyślności.

Uroczystości zostały zorganizowane również w Kole Ścinawa, Prochowice, Lubin. Prezesi Kół terenowych w tych miastach współpracują z władzami samorządowymi, które okazują pomoc w organizacji obchodów i pokrywają znaczą część kosztów.

Obchody miały charakter religijno-patriotyczny, rozpoczynały się nabożeństwem. Później następowało złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, odśpiewanie Hymnu Sybiraków i na koniec zwykle odbywał się spotkanie (poczęstunek) o charakterze integracyjnym i wspomnieniowym.

 

Tekst: Wanda Puchała i RF

Click to listen highlighted text!