Informacja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Pomoc pieniężna dla środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej – poradniki dla osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Aktualizacja informacji z dnia 19-10.2021 r.

 

Pomoc_pieniezna_dla_osob_posiadajacych_uprawnienia_kombatanckie

Pomoc_pieniezna_dla_wdow_i_wdowcow_po_kombatantach

Pomoc_pieniezna_dla_osob_deportowanych_do_pracy__przymusowej_