W klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu w dniach 18.11 – 20.11. 2021 r. odbyło się Triduum poświęcone wspomnieniu św. Rafała Kalinowskiego – sybiraka. Święty Rafał Kalinowski uznawany jest za jednego z patronów Sybiraków. Wspominamy  też bł. ks. Władysława Bukowińskiego – Apostoła Kazachstanu, który  jest patronem przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.
W wydarzeniu – na zaproszenie Zakonu – udział wzięli przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Na zakończenie Triduum 20 listopada została odprawiona Msza św. podczas, której modlono się o życie wieczne dla zmarłych Sybiraków i błogosławieństwo Boże dla żyjących.

Kaznodzieja głosząc Słowo Boże  przypomniał los Zesłańców Sybiru z okresu  II wojny światowej. Kazania głosił przybliżając postać świętego o. Sylwester Potoczny. Po mszy św. w kaplicy poświęconej świętemu Rafałowi Kalinowskiemu, w której znajduje się tablica upamiętniająca przemyskich Sybiraków, została odmówiona litania.

Tekst: Stanisława Żak,
Foto: Marian Boczar

Msza św. w intencji Sybiraków w kościele o. Karmelitów Bosych
Litania w kaplicy św. Rafała Kalinowskiego
Na zdjęciu: Ewa Mazur, Maria Zarzycka, Grażyna Dziuban, Łukasz Sztolf, Roman Rydzik, Maria Rydzik, o.Krzysztof Górski, Bożena Stępka, Ks. Mieczysław Faruń, Stanisława Żak, Andrzej Stawarz.
Click to listen highlighted text!