Irena Pawłowska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 listopada 2021 roku
odeszła na wieczną wartę do Pana

śp. Irena Pawłowska – Sybiraczka, stu latka.

Pani Irena Pawłowska urodziła 13.03.1921 r. się w Rajgrodzie, w powiecie grajewskim, która 13 kwietnia 1940 roku została deportowana do Kazachstanu, obw. pawłodarski, rej. irtyski. Po amnestii w 1941 r. dotarła do Armii gen. Andersa, została przyjęta do 7 kompanii sanitarnej przy 7 Dywizji Piechoty PSZ.  Pani Irena była siostrą PCK w 7 kompanii sanitarnej,  w 1947 roku wróciła do Kraju i zamieszkała w Łodzi.

Irena Pawłowska była członkiem Koła Bałuty w Łódzkim Oddziale Zw. Sybiraków, w latach 2001-2005 była członkiem Zarządu Koła.

Pani Irena Pawłowska była wyróżniona Odznaką Weterana służącego w drugiej wojnie światowej Military medals: a matter of honour, odznaczona Krzyżem Pamiątkowym Monte Casino,  Krzyżem Zesłańców Sybiru, medalem Pro Patria, Odznaką Honorową Sybiraka, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Cześć Jej pamięci!

Łódzcy Sybiracy