Maria Stankiewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku
odeszła na wieczną wartę do Pana

śp. Maria Stankiewicz

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 stycznia 2022 roku. Msza święta żałobna odprawiona została w kościele pw. św. Klemensa Hofbauera na Woli, po czym nastąpiło odprowadzenie na cmentarz Powązki Wojskowe do grobu rodzinnego.

Po zakończeniu pracy zawodowej bardzo aktywnie zaczęła działać w Kole Związku Sybiraków Warszawa Wola-Bemowo a od 2006 r. w Oddziale Warszawskim Związku Sybiraków. Aktywnie uczestniczyła w życiu sybirackiej społeczności, przez wiele lat sprawowała funkcję viceprezesa Zarządu Oddziału. Nawet gdy miała problemy zdrowotne nie poddawała się i aktywnie działała w naszym zarządzie.

Za swoją społeczną pracę na rzecz środowiska Sybiraków Maria Stankiewicz była wielokrotnie odznaczona, m.in.: Srebrną i Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, medalem „Pro Patria”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 90-lecia Związku Sybiraków.

Zapamiętamy Marię jako serdecznego, ciepłego człowieka o wysokiej kulturze osobistej, która zawsze służyła pomocą. Była prawdziwym Przyjacielem. Będzie nam Jej bardzo brakowało. My, Sybiracy jesteśmy wielką rodziną, która dzisiaj żegna bardzo dobrego, ciepłego, porządnego człowieka. Pokój Jej duszy.

Rodzinie oraz wszystkim przyjaciołom Marii Stankiewicz  składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie