W dniu 10.IV.2022 roku w ,,Dolinie Pamięci” przy kościele Miłosierdzia Bożego odbyła się potrójna uroczystość z okazji: rocznica II wywózki na Sybir, Katyń-symbol zbrodni sowieckich dokonanych na Polakach wiosną 1840 roku oraz 12 rocznicy katastrofy lotniczej z udziałem pary Prezydenckiej w Smoleńsku.
Katyń to obowiązek pamięci o ludziach którzy za nie złomną wierność Polsce przypłacili życiem, jesteśmy w tym miejscu po to by oddać honor i cześć tym wszystkim, którzy w różnych okolicznościach stanęli w obronie Ojczyzny powiedział prowadzący uroczystość ppłk. Ryszard Matuszewski. Na uroczystość w niedzielny poranek przybyli, Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski, radni, Wiceminister Rolnictwa Lech Antoni Kołakowski, Marek Olbryś, Starosta Łomżyński Lech Szabłowski, delegacja Sybiraków na czele z prezes Danutą Pieńkowską-Wolfart, Harcerzy, Prezes ZG TPZŁ, Szkoły oraz kompania Wojska Polskiego ze sztandarem 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego im. generała Mariana Reganowicza.

Uroczystość rozpoczęła się włączeniem syren odśpiewano Hymn Polski i Hymn Sybiraków. Po odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej, poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem Sybiraków i Ofiar katastrofy Smoleńskiej po czym udały się do pobliskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie wzięli udział we Mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Natomiast w dniu 13.IV.2022 r w 82. rocznice wywózki na Sybir Prezydent Miasta w asyście swojej matki i Prezes Oddziału ZS w Łomży Danuty Pieńkowskiej-Wolfart złożyli kwiaty i zapalili znicz pod Tablicą Pamięci zesłanych na Sybir przez okupanta sowieckiego w latach 1940-1941 umieszczoną na Miejskiej Hali Targowej  przy ul .Sikorskiego. Trzeba też nadmienić że w dniu 13.IV.2022 r. w Jedwabnem odbyła się promocja wyjątkowej  publikacji o gehennie wywózek na Sybir. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, następnie uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przed  Pomnikiem Sybiraka znajdującym się w centrum Miasta. Potem Wszyscy udali się do Domu Kultury gdzie odbyła się prezentacja publikacji Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona wywózkom na Syberię i do Kazachstanu z Gminy Jedwabne i okolic. Dyrektor IPN w Białymstoku dr hab Pan Piotr Kardela w swoim wystąpieniu nawiązał zarówno deportacji Polaków na Sybir jak również do zamordowania polskiej  inteligencji przez NKWD w 1940 r. Publikacja cieszyła się ogromnym powodzeniem tak, że Burmistrz Jedwabnego poprosił IPN o dodrukowanie jeszcze 200 egzemplarzy. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

 Opracowała: Nina Żyłko 
Zdjęcia: Portal Łomża  

Poczet Sztandarowy z Oddziału ZS w Łomży
Sztandar wojska z Łomży
Uczestnicy w ,,Dolinie Pamięci” przy kościele Miłosierdzia Bożego przemawia ppłk. Ryszard Matuszewski
Uczestnicy spotkania w Jedwabnem na czele z Markiem Olbrysiem udają przed Pomnik Sybiraka

 

Click to listen highlighted text!