Uroczystości upamiętniające rocznicę II deportacji w Białymstoku

W dniu 12.04.2022 r. Sybiracy spotkali się ze społecznością szkolną w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku w celu uczczenia kwietniowej rocznicy deportacji Polaków na Sybir. Grupa Sybiraków, zaproszeni goście oraz młodzież szkolna spotkali się w dużej sali gimnastycznej, w której na frontowej ścianie były plansza w kolorze granatowym i umieszczone na niej daty kolejnych deportacji.

Po serdecznym powitaniu obecnych przez dyrektora Szkoły Mariusza Pęzę, chór szkolny odśpiewał Hymn Sybiraków, a następnie głos zabrał prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku pan Tadeusz Chwiedź. W swoim przemówieniu umiejętnie połączył fakty historyczne ze swoimi osobistymi przeżyciami i przekazał młodzieży „żywą lekcję historii, którą przeżył każdy Sybirak”. Opowiedział przeżycia małego dziecka, jakim był podówczas na zesłaniu, skłaniają do głębokich refleksji, gdy widzi tragiczne realia wojny na Ukrainie, a szczególnie dramat dzieci. Następnie zabrał głos zastępca prezesa pan Jerzy Bołtuć. Jako były nauczyciel, zwrócił się przede wszystkim do pedagogów, by na lekcjach historii przekazywać młodzieży niezafałszowaną prawdę historyczną.

Ceremoniał odznaczeń odbył się w ciszy i skupieniu.
Odznaczenia związkowe dotyczyły przede wszystkim dyrektorów szkół i nauczycieli. Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków została odznaczona Pani Dyrektor III LO w Białymstoku Anna Kietlińska, natomiast Odznaką Honorową Sybiraka uhonorowano 8 osób; były to Mariusz Pęza, Katarzyna Rakowska, Beata Konopko, Barbara Zin-Dziedzic, Anna Satuła, Danuta Łazar, Marek Józefowicz, Bogdan Wróbel. Są to osoby ściśle współpracujące ze Związkiem Sybiraków.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów w/w szkoły, oparty na faktach historycznych i wierszach o tragedii zesłańców i tęsknocie do ojczyzny wzbudził w słuchaczach wielkie wzruszenie, natomiast pieśń „Kwiaty polskie” niejednemu wycisnęła łzę z oka.
Takie spotkania zawsze budzą w nas , Sybirakach, wielkie wzruszenie i pamięć o tamtych tragicznych latach.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Uroczystość upamiętniająca II deportacji w ZSTiOzOI
Pan T. Chwiedź dekoruje odznaką OHS dyrektora szkoły im. S Staszica pana Mariusza Pęzę.
Dekoracja pani Anny Kietlińskiej Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
Osoby odznaczone