Nadanie imienia dwóm salom lekcyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

12 kwietnia 2022 r. po Nowosądeckim Marszu Pamięci Sybiraków nastąpiło odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy Sybiraków – Pani Alicji Rataj-Szofer i Pana Eugeniusza Ziarno i nadanie imienia następnym dwóm salom lekcyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

Pierwsza sala otrzymała imię Sybiraczki Alicji Rataj-Szofer.
Pani Alicja Rataj-Szofer urodzona 1 listopada 1931 r. w Korolówce w województwie tarnopolskim (obecne tereny Ukrainy). 13 kwietnia 1940 r. deportowana wraz z macochą do Semipałatyńskiej Obłasti. Matka zmarła wcześniej, ojciec został aresztowany przez sowietów. Po uwolnieniu przeszedł z Armią Andersa cały szlak bojowy. Na zesłaniu Pani Alicja wraz z macochą zamieszkały w ziemiance, a potem w barakach, które sami zesłańcy wybudowali. W grudniu macocha rodzi przyrodniego brata – Marianka. Gdy Ona idzie do pracy w polu, dziewięcioletnia siostra zajmuje się braciszkiem. Wspominając pobyt na zesłaniu Pani Alicja mówiła:
Byłam wciąż potwornie głodna, gryzły mnie wszy, wyglądałam jak szkielet obleczony skórą, dostałam przepukliny od dźwigania mokrego krowiego łajna.
Szczęśliwie cała trójka przeżyła katorgę. Do Polski udało im się wrócić 18 czerwca 1941 r., po wielotygodniowej tułaczce. Jej przeżycia z pobytu w Kazachstanie zostały opisane w książce „Wspomnienia Sądeckich Sybiraków”.

Pani Alicja w 1990 r. brała udział w reaktywowaniu Związku Sybiraków na Sądecczyźnie, a od 1996 roku aż do końca, pełniła rolę wiceprezesa Związku Sybiraków w Nowym Sączu. Była też pomysłodawczynią nadania naszej szkole imienia Sybiraków. W 2002 r. uroczyście szkoła przyjęła imię Sybiraków. Pobyt na Syberii bardzo nadwyrężył jej zdrowie i do końca życia zmagała się ze zdrowotnymi skutkami zesłania. Zmarła 19 maja 2011 r.

Odsłonięcia tablicy dokonała córka Pani Julita Szofer – Florek.

Druga sala otrzymała imię Sybiraka Eugeniusza Ziarno.
Pan Eugeniusz Ziarno został deportowany w pierwszej wywózce w lutym 1940 r.. Chcieliśmy dokonać odsłony Sali Jego pamięci w rocznicę wywózki, niestety pandemia uniemożliwiła nam to.
Urodził się 1 października 1936 r. w Wolicy Derewlańskiej (obecne tereny Ukrainy). Był wnukiem Legionisty, który z woli Marszałka Piłsudskiego osiedlił się na Kresach Wschodnich. Deportowany 10 lutego 1940 r. do Archangielskiej Obłasti wraz z rodzicami, babcią i czwórką rodzeństwa, najmłodsza siostrzyczka Ludwisia miała 6 miesięcy. Na zesłaniu w tajdze z chorób i niedożywienia, Ludwisia zmarła jako pierwsza. W 1942 r. ten sam los podzieliła babcia Ewa, a brat Stefanek zmarł na czerwonkę w Kazachstanie. Pierwotnie zesłano ich do tajgi, gdzie przy mrozach do minus 450C mieszkali w barakach, pracowali w lesie przy wyrębie drzew. Tam spędzili ok. 20 miesięcy. Następnie znaleźli się w Kazachstanie, gdzie zamieszkali w lepiance. Zmorą były pluskwy i wszy, wychodzące ze ścian, spadające z sufitu, których nie dało się wytępić, ale i tak warunki były lepsze niż w tajdze.
W roku 1946 dotarli do Ojca, który czekał na nich, po skończonym szlaku bojowym z 2 Armią Wojska Polskiego. Razem powrócili do Ojczyzny.

Od 1997 r. aż do końca, Pan Eugeniusz był członkiem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków oraz Chorążym w poczcie sztandarowym. Przychodził do naszej szkoły na spotkania z młodzieżą, gdzie dzielił się swoimi przeżyciami, od początku uczestniczył w Marszach Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Zawsze pogodny, życzliwy i pomimo tragicznego dzieciństwa, nigdy nie stracił wiary w ludzką dobroć. Zmarł 20 listopada 2006 r. Na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci.

Przy odsłonięciu Tablicy obecna była żona – Pani Anna, syn – Pan Dariusz z żoną Barbarą i wnuczki. Wszyscy są członkami Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir. Wspierają naszą szkołę we wszystkich działaniach na rzecz Patrona i bardzo Im za to dziękujemy. Odsłonięcia tablicy dokonał syn Pan Dariusz Ziarno

Pan dyrektor zaznaczył, że szkoła, nosząca imię Sybiraków to wielka wspólnota, ale i zarazem cząstka każdego Zesłańca obecna w imieniu każdej klasy.

Opracowanie: Renata Skowron
Sekretarz szkoły

Akademia w Zespole Szkół
Zgromadzeni na akademii w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
Tablica pamiątkowa Alicji Rataj-Szofer
Tablica pamiątkowa – Eugeniusz Ziarno
Odsłonięcie Tablicy przez córkę Julitę Szofer-Florek
Odsłonięcie tablicy przez syna Dariusza Ziarno
Pamiątkowe zdjęcie z lewej żona Anna syn Dariusz z żoną Barbarą i wnuczki
Wspomnienia przy kawie